Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Zmena na poste riaditeľa Centra marketingu SND

Článok zaradený dňa: 28. 6. 2017

Na pozícii riaditeľa Centra marketingu SND prichádza k avizovanej personálnej zmene – Daniela Rabinu vystrieda Radoslava Stratená. Centrum marketingu má okrem propagačných a PR aktivít v kompetencii aj predaj vstupeniek, prenájom priestorov a partnerské spolupráce a výraznou mierou prispieva k príjmom inštitúcie. Daniel Rabina viedol Centrum marketingu SND od júla 2012.

„Daniel Rabina je jedným z členov môjho tvorivého tímu, ktorý spolu so mnou nastúpil do SND v júli 2012,“ uvádza generálny riaditeľ SND Marián Chudovský. „Práca nášho Centra marketingu bola a je považovaná za vysoko profesionálnu a často je dávaná za vzor aj iným organizáciám. S Danielom sme sa vedeli vzájomne dopĺňať v nápadoch i myslení, oceňujem, že jeho úsek ma vedel často príjemne prekvapiť novými kreatívnymi nápadmi. Ťahali sme to všetko spolu plných päť rokov bez vzájomných nedorozumení. Ďakujem mu za spoluprácu a želám mu, nech dosiahne nové životné i profesionálne obzory a jeho nástupkyni Radke Stratenej, nech nadviaže na jeho úspešnú éru a nech nás všetkých takisto prekvapuje svojou invenciou.“

Od roku 2012 prešiel marketing SND viacerými zmenami. Medzi najviditeľnejšími možno spomenúť výraznú orientáciu na digitálny marketing, vytváranie nových partnerských a mediálnych spoluprác, zmenu komunikácie v prospech vnímania SND ako priateľskej a otvorenej inštitúcie, ako aj nadväzovanie spoluprác s organizáciami mimovládneho sektora, ako je Slovensko.Digital, či Nadácia otvorenej spoločnosti. Ďalšou z aktivít Centra marketingu SND je oživenie tradície každoročného Dňa otvorených dverí či produkcia talkšou Trochu inak v SND s Adelou Vinczeovou.

„Pôsobenie v SND mi poskytlo možnosť popasovať sa s výzvami štátnej inštitúcie, ktorá sčasti funguje aj na trhových princípoch a je teda súčasťou regulárneho konkurenčného prostredia. SND je v dobrom slova zmysle „fabrika na umenie“ a to si vyžaduje celého človeka. Na pozícii riaditeľa Centra marketingu SND, pokiaľ sa jej venujete naplno, časom môžete dospieť do momentu, keď potrebujete zmenu. A do tohto stavu som po piatich rokoch v SND dospel aj ja. Som rád, že spolu s celým mojím tímom sme vo väčšine výziev obstáli a verím, že i naším pričinením sú nielen návštevnosť a príjmy, ale i imidž Slovenského národného divadla diametrálne odlišné od východiskového stavu z roku 2012. Po krátkom odpočinku sa pravdepodobne vrátim k tomu, čo mi je najbližšie, teda k pôsobeniu v marketingovej a mediálnej oblasti. Naďalej však ostávam v tíme talkšou Trochu inak.“ hovorí Daniel Rabina. „Otázku budúceho pôsobiska začnem riešiť neskôr.“

Riaditeľkou Centra marketingu SND bude Radoslava Stratená s profesionálnymi skúsenosťami na marketingových pozíciách v Česku a na Slovensku v rámci pivovarníckej skupiny Molson Coors Europe, či v kreatívnom prostredí, na strategickom oddelení v reklamnej agentúre Made by Vaculik a Istropolitana Ogilvy. „Dostať príležitosť pracovať na kľúčovej obchodno-marketingovej pozícii pre najvplyvnejšiu kultúrnu a umeleckú organizáciu je pre mňa obrovská pocta a zároveň veľmi zaujímavá kariérna a osobnostná výzva. Hovoríme o značke, ktorá sa zaraďuje medzi najstaršie a najsilnejšie rýdzo slovenské značky, a pre mnohých Slovákov je synonymom kultúry ako takej. Vrátane mňa. Som nesmierne rada, že vo svojej novej pozícii budem môcť od začiatku nadviazať na skvelo rozbehnuté aktivity a uplatniť svoje skúsenosti pri nastavovaní dlhodobej off-line i online marketingovej a obchodnej stratégie s cieľom posilňovania značky a kontinuálneho nárastu návštevnosti SND, resp. jednotlivých umeleckých súborov – Činohry SND, Opery SND a Baletu SND. Do divadla prichádzam vybavená skúsenosťami z kreatívnej sféry, a tiež z korporátneho prostredia silne obchodne a marketingovo orientovanej spoločnosti, takže verím, že spoločne s celým tímom budeme mať tie najlepšie predpoklady prispieť k tomu, aby sme imidž SND posunuli opäť o kus dopredu, v dobrej tradícii môjho predchodcu.“

K zmene na pozícii riaditeľa Centra marketingu SND príde od 1. júla 2017.

Zdieľaj: Facebook

Súbor PDFZmena na pozícii riaditeľa Centra marketingu Stiahnuť (PDF, 654,9 kB)