Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

Na fotografii: Andra Vizvári (Sestra Genovieffa)
Autor fotografie: Anton Sládek, 2017

Andra Vizvári (Sestra Genovieffa)
Andra Vizvári (Sestra Genovieffa)Andrea Vizvári (Sestra Genovieffa), Katarína Flórová (Sestra dozorkyňa), Mária Porubčinová (Sestra Angelika)Mária Porubčinová (Sestra Angelika), Jitka Sapara - Fischerová (Kňažná)Adriana Kohútková (Giorgetta), Miroslav Dvorský (Luigi)Adriana Kohútková (Giorgetta), Monika Fabianová (Frugola), Ján Ďurčo (Talpa)
Fotografie:  1-5  6-10  11-15