Predaná nevesta

Na fotografii: Miroslav Dvorský (Jeník) a M. Porubčinová (Predaná nevesta)

Miroslav Dvorský (Jeník) a M. Porubčinová  (Predaná nevesta)
Miroslav Dvorský (Jeník) a M. Porubčinová  (Predaná nevesta)Miroslav Dvorský (Jeník) a Jozef Benci (Kecal)Ivan Ožvát (Vašek) a Denisa Šlepkovská (Háta)Jozef Benci (Kecal)Ivan Ožvát (Vašek) a M. Porubčinová (Predaná nevesta)
Fotografie:  1-5  6-10  11-15