Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentáciaObrázková prezentáciaObrázková prezentáciaObrázková prezentáciaObrázková prezentácia

Mediálni partneri Opery SND
Logo partnera - opera1
Logo partnera - Logo OS

Kontinuity


nedeľa 19. marec 2017 - 10:30, historická budova, presunuté na 26. 3. 2017Žiadne predstavenia.

Stretnutie s jubilujúcou vokálnou pedagogičkou Vlastou Hudecovou a jej žiakmi Moderuje: Dr. Jaroslav Blaho

Cyklus Kontinuity, v rámci ktorého sa už dlhší čas vraciame do histórie Opery SND, vznikol zo zámeru vedenia súboru hľadať a prezentovať súvislosti medzi dôležitými historickými udalosťami nášho operného či divadelného života a súčasnosťou. Ich scenárista, dramaturg i moderátor Dr. Jaroslav Blaho je iste tým najpovolanejším sprievodcom v tomto zaujímavom, no zložitom teréne.

Ak v týchto dňoch v rámci Kontinuít ponúkame večer s prof. Vlastou Hudecovou, obraciame sa k jednej z najvýznamnejších slovenských vokálnych pedagogičiek, ktorej pôsobenie zasahuje obdobie niekoľkých desaťročí a je veľmi plodné. Vokálnu pedagogiku vnímame ako neodmysliteľnú súčasť našej opernej praxe.

Svojej profesorke prídu zablahoželať jej žiaci Silvia Adamíková, Filip Tůma, Martina Múdra, Pavol Remenár, Martina Masaryková, Šimon Svitok, Monika Fabianová, Zoltán Vongrey, Ľudovít Ludha, Ľubica Vargicová. V programe za klavírneho sprievodu Róberta Pechanca odznejú árie z opier Hérodiáde, Carmen, Tosca, Čertova stena, Hoffmannove poviedky, Aleko, Favoritka, Rigoletto a Námesačná.

 

Prof. Vlasta Hudecová

Spev začala študovať v roku 1953 na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede profesorky Dariny Žuravlevovej-Paulovičovej. Potom pokračovala v štúdiu na VŠMU (1958) v triede významnej slovenskej pedagogičky doc. Anny Hrušovskej. VŠMU absolvovala v roku 1963.
Po absolutóriu sa Vlasta Hudecová rozhodla pre pedagogickú dráhu, a tak od ukončenia štúdia na VŠMU v januári 1963 ostala verná školstvu. Stala sa asistentkou na Pedagogickom inštitúte v Nitre, kde pôsobila ako pedagóg hlasovej výchovy. Po jeden a pol ročnom pôsobení na Katedre hudobnej výchovy začala od septembra 1964 učiť spev na bratislavskom konzervatóriu.
Jej pôsobenie na VŠMU v Bratislave sa začalo v roku 1976 a trvalo až do roku 2007.
Niekoľko rokov spolupracovala so Slovenským hudobným fondom ako umelecká vedúca štipendistov.
Z jej vyše dvadsaťročnej práce na foniatrickej klinike a z praxe v náprave hlasových porúch vznikla metodická štúdia „Typy fonačných porúch u spevákov a hlasových profesionálov, možnosti ich reedukácie“.

Vlasta Hudecová je stále aktívnym pedagógom a vychováva budúcich operných a koncertných spevákov, ale aj učiteľov. Pracuje ako členka komisií magisterských, bakalárskych i doktorandských skúšok. V súčasnosti je profesorkou spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Absolventi Vlasty Hudecovej na VŠMU:
Dora Kulová, Ľudmila Braunová-Hudecová, Silvia Virágová, Eva Šeniglová, Ľudovít Ludha, Vladimír Kubovčík , Adam Blažo, Dagmar Lukáčová, Dagmar Livorová, Dagmar Bezačinská, Ľubica Vargicová, Zoltán Vongrey, Šimon Svitok, Igor Pasek, Kamil Kamberovič, Katarína Krčmárová, Silvia Adamíková, Peter Cingel, Filip Tůma, Oľga Bezačinská, Martina Špačková-Múdra, Monika Černáková-Fabianová, Pavol Remenár, Mário Strešňák

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.