Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

SND vyhodnotilo súťaž o dodávateľa webových služieb

Článok zaradený dňa: 17. 2. 2017

Slovenské národné divadlo v uplynulých týždňoch realizovalo výberové konanie na dodávateľa služieb súvisiacich s prevádzkou webového sídla SND. Na základe predložených ponúk sa hodnotiaca komisia 17.februára 2017 zhodla na tom, že najvyšší počet bodov získala ponuka spoločnosti ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o..

Poradie uchádzačov

Názov spoločnosti Počet bodov Poradie
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 400,00 1.
CoolStranky, s.r.o. 342,24 2.

Zadanie k výberovému konaniu obsahovalo požiadavku na dodanie ponúk reflektujúcich dve kritériá:

1. Základné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
2. Požiadavky verejného obstarávateľa na poskytnutie služieb nad rámec základných požiadaviek

Ponuky, predložené uchádzačmi, boli vyhodnotené komisiou zloženou z nasledujúcich členov: Marián Chudovský (SND), Daniel Rabina (SND), Martin Svoboda (SND), a Ján Hargaš (OZ Slovensko.Digital).

Zdieľaj: Facebook