Aktuality

Stanovisko vedenia Slovenského národného divadla k inscenácii Opery SND Sadko a zmeny predstavenia tohto titulu dňa 15. 2. 2018
Publikované dňa: 15.02.2018

Opera SND vytvorila v spolupráci s renomovaným zahraničným partnerom, Flámskou operou v Antverpách a Gente inscenáciu opery SADKO N. Rimského Korsakova, v ktorej je na javisku použitá zemina. Inscenácia už mala premiéru s následným cyklom repríz na pôde partnera. Na predmetný použitý materiál dostala Opera SND certifikát od svojho partnera, vystavený podľa platných európskych noriem. Keďže v radoch zamestnancov vznikla pochybnosť o jeho zdravotnej nezávadnosti, požiadalo vedenie SND na ich podnet o posudok zmluvného kompetentného partnera SND, spoločnosť MIOMED. Vystavený posudok však z pohľadu žiadateľa obsahuje vo svojej odporúčacej časti rozporuplný vzťah medzi výsledkom analýzy a popisom manipulácie s materiálom, ktorý vedie k nie celkom objektívnym uzáverom.

ZMENA termínu predstavenia Nepolepšený svätec
Publikované dňa: 15.02.2018

Vážení návštevníci,

ZMENA predstavenia SADKO 15. februára
Publikované dňa: 14.02.2018

Vážení návštevníci,

ZMENA predstavenia Zo života ľudstva 15. februára
Publikované dňa: 13.02.2018

Vážení návštevníci,

ZMENA termínu predstavenia Prorocké poznanie Chalíla Džibrána
Publikované dňa: 29.01.2018

 

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene termínu predstavenia Prorocké poznanie Chalíla Džibrána.

Namiesto pôvodne plánovaného termínu 31. januára 2018 sa toto predstavenie presúva na nedeľu 11. marca 2018 so začiatkom o 18.30 h.

Miesto konania (Modrý salón) zostáva nezmenené. Zakúpené vstupenky môžete využiť v rámci náhradného termínu.

V prípade, že navštívite náhradný termín predstavenia, strácate nárok na vrátenie vstupného. Ak sa však rozhodnete, že náhradný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.

Stránky