Blog

Nerada sa obzerám späť
Publikované dňa: 18.09.2019

Eva Krížiková je herečkou širokého diapazónu. Ťažko, čo i len úchytkom vymenovať postavy, ktoré vytvorila na javisku, filmovom plátne, televíznej obrazovke či pred rozhlasovým mikrofónom. Ale rozhodujúce bolo pre ňu vždy divadlo. Hosťovala i na iných scénach, a viac ako polstoročie bola členkou Činohry SND. V lete 15. júla oslávila 85. narodeniny.

Divadlo je rodina
Publikované dňa: 18.09.2019

Anna Maľová je členkou Činohry SND už 38 rokov, v lete oslávila polookrúhle životné jubileum. Najprv pôsobila vo vtedajšom Krajovom divadle Nitra a po štyroch sezónach sa stala členkou Činohry SND. Zažila silnú éru SND a stretnutia s generačne rôznymi režisérmi, poetikami a žánrami i prechod divadla medzi dvomi režimami.

Poézia, ktorá má telo
Publikované dňa: 18.09.2019

V Modrom salóne sme v rámci línie dobrodružnej dramaturgie uviedli v júni ako poslednú činohernú premiéru sezóny inscenáciu poézie Jána Stacha s názvom Šmátranie v širočine. Takto systematicky pokračujeme v hľadaní divadelného jazyka básní. Konkretista Ján Stacho rozvibruje svojím jazykom a témami každého diváka. Ako sa vôbec rodilo toto divadlo poézie a akú má podobu, priblížila režisérka Soňa Ferancová.

Tichý bič v Rabčiciach
Publikované dňa: 18.09.2019

Prečo sa rozhodlo SND ísť do tejto spolupráce?

Operné štúdio - ambiciózny projekt pre mladých umelcov
Publikované dňa: 18.09.2019

Ako sme vás informovali, na pôde Opery SND sa otvára Operné štúdio s ambíciou poskytnúť platformu začínajúcim talentovaným spevákom zdokonaliť na profesionálnej scéne svoje kvality spevácko- -interpretačné i herecko-pohybové a získať vedomosti od skúsených osobností. Po ohlásení konkurzu všetci zainteresovaní s napätím očakávali, aká bude odozva. Potešilo nás, že veľmi pozitívne reagovali umelecké školy zo Slovenska i z Českej republiky, ktoré sme prioritne oslovili. Na dvoch konkurzných termínoch sa zúčastnilo vyše osemdesiat záujemcov.

Stránky