Blog

Hoffmann, to je víťazstvo ducha nad telom
Publikované dňa: 10.06.2019
v interpretácii Mickaela Spadacciniho
 
„Moja metresa? Vôbec nie. Lepšie povedané tri milenky – umelkyňa, mladé dievča a kurtizána.“ Hoffmann, básnik a hudobník, nám rozpráva svoje fantastické príbehy. Márne sa pokúša spoznať lásku, vášeň, slasť, lebo zákonite vždy zlyhá. Útechu nachádza iba v alkohole, aby zabudol na strasti života. Ako to spieva, citujem; „Nám ostáva len božské opojenie duchom piva a vína… opitosť a bláznovstvo.“ Ničota, na ktorú chceme zabudnúť. Náš básnik váha, nevie nájsť cestu a súčasne sám seba ničí svojimi neuveriteľnými príbehmi. Jediné, čo ho zachráni, je jeho múza v podobe poézie, je to vlastne víťazstvo ducha nad telom.
 
Hoffmann a jeho fiktívny svet
Publikované dňa: 10.06.2019
v interpretácii Rafaela Alvareza
 
Pre mňa Hoffmann, sklamaný životom, postupne stráca rozum. Zamiloval sa do nesprávnej ženy.
Fascinuje ho Stella svojou odlišnosťou, ale aj komplexnosťou svojej osobnosti, inklináciou k umeniu, či jednoducho bytosťou ako takou.
Ak chcete dobre interpretovať Hoffmanna musíte sa vyzbrojiť širokou škálou psychologických daností, aby ste boli schopní obsiahnuť celý jeho manicko-depresívny potenciál.
 
Výrazne to platí pre dnešok, keď trend udáva v našom živote internet, mobilné telefóny a tablety a mnohí z nás žijú vo virtuálnom svete tak, ako žil v akomsi fiktívnom svete Hoffmann.
Zbor, ktorý kvalitne nezaspieva „a capella“, nie je dobrý zbor
Publikované dňa: 10.06.2019
Pavel Procházka je všestrannou umeleckou osobnosťou, patrí k najvýznamnejším zbormajstrom na Slovensku. Absolvoval štúdium na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako vedúci zbormajster speváckych zborov Lúčnice, Technika a SĽUK-u. Päť rokov bol hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru (1985 – 1990). V Opere SND zastáva túto funkciu od roku 2007.
 
 
Koncertná činnosť Pavla Procházku sa neobmedzuje len na Slovensko. S veľ kým úspechom hosťoval v prestížnych koncertných sálach od Ázie a Afriky až po Južnú Ameriku.
Večer mladých talentov
Publikované dňa: 10.06.2019
Večer tanečného umenia ako oslava výročia VŠMU
 
Máj v Balete SND už tradične patrí mladým tanečníkom a tvorcom. K tradícii absolventských koncertov Konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pred šiestimi rokmi pribudol nový projekt, ktorý prepája Balet SND a Katedru tanečnej tvorby VŠMU.
 
Impulzom k založeniu tradície spoločného večera dvoch vrcholných tanečných inštitúcií bol Choreografický ateliér Baletu SND ako platforma na vznik pôvodných choreografických prác mladých tvorcov a objavovanie nových talentov. Tanečné večery sú pre študentov VŠMU, ako aj pre tanečníkov Baletu SND jedinečnou príležitosťou uviesť svoje choreografické diela na doskách prvej scény.
 
Tanec vnímam s otvoreným srdcom a s plným nasadením
Publikované dňa: 10.06.2019

Seiten