Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1192006 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.10/19 2880 2880 Z-538/Č/2015 31.10.2019
1192008 DREVONA INTERIORS s.r.o. Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK 47188049 Preglejka 20874.13 20874.13 O/2019-1188 31.10.2019
1192007 RIBON,s.r.o. Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK 35975148 Prámik 121.06 121.06 Z-29092005 31.10.2019
1192023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK 35900831 Seminár,Polročné skúsenosti z ... 168 168 O/2019-969 31.10.2019
1191999 Miroslava Šenšelová Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, SK 50822691 Obč,hosť.ND Praha 27.10. 150 150 O/2019-1240 30.10.2019
1192000 Miroslava Šenšelová Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, SK 50822691 Obč.prem.Dnes večer nehráme 26.10. 100 100 O/2019-1241 30.10.2019
1191998 Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné nám.2, 91701 Trnava, SK 00228681 Um.účink,Divadlo ,J.Palárika v Trnave 15.10. 690 690 Z-833/Č/2019 30.10.2019
1191991 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Dávkovače mydlo.peny 280.8 280.8 O/2019-1198 29.10.2019
1191994 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 1320 1320 O/2019-1075 29.10.2019
1191995 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky 600 600 O/2019-1085 29.10.2019
1191996 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné piškóty 1058.4 1058.4 O/2019-1006 29.10.2019
1191986 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Carmen 18.10. 1750 1750 Z-1014/O/2017 29.10.2019
1191989 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Konštrukčné prvky 8820 8820 O/2019-1118 29.10.2019
1192001 Black Shark s.r.o. Hviezdoslavova 1351/29, 95618 Bošany, SK 50865145 Sáčky do vysávača 34 34 P-29102019 29.10.2019
1192002 2U spol.s r.o. Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava, SK 17315786 Zástava SR,zástava EU 181.2 181.2 P-29102019 29.10.2019
1191981 BORITEX-sk s.r.o. Kozia 27, 81103 Bratislava, SK 36031101 Tkaniny 3385.36 3385.36 O/2019-1215 28.10.2019
1191984 Button Systems,s.r.o. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 36354058 Softvérové podporné služby 35.94 35.94 O/2018-1329 28.10.2019
1191985 Neinvestičný fond ArtMusic Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK 42166659 Um.účinkovanie 100 100 Z-345/Č/2017 28.10.2019
1191982 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 50.89 50.89 P-16102019 28.10.2019
1191983 TAMEX spol.s.r.o. Maďarská 23A/710, 85110 Bratislava, SK 17319871 Služby TIS-WEB 405.6 405.6 O/2019-1181 28.10.2019
1191969 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Konštrukčné prvky domy 8544 8544 O/2019-1101 25.10.2019
1191971 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Um.účink.IRIP 80 80 Z892/Č/2018 25.10.2019
1191972 ZAMA s.r.o. Viedenská cesta 7, 82107 Bratislava, SK 35870940 Cudzokrajné vyšetrenie 198 198 O/2019-1205 25.10.2019
1191977 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 49.5 49.5 O/2019-188 25.10.2019
1191978 Media RTVS,s.r.o. Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK 35967871 Vysielanie reklamy 800 960 Z-125/CM/2019 25.10.2019

Seiten