Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132771 ALEAS s.r.o. Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 45467323 EUR 91,00 € 91,00 € Opr.hud.nástroja 30.12.2013
1132785 Attila NAGY-LURA Vodárenská 44/15, 93005 Gabčíkovo, SK 34428275 EUR 370,00 € 370,00 € Opr.hud.nástrojov 30.12.2013
1132786 LAYOUT ARCHITECTS s.r.o. Tallerova 6, 81102 Bratislava, SK 35971819 EUR 220,00 € 220,00 € Program.skladačka 30.12.2013
1132791 ARGUSS s.r.o. Blumentálska 19, 82107 Bratislava, SK 31365213 EUR 325,20 € 325,20 € Odvoz a znešk.odpadu 30.12.2013
1132792 ALEAS s.r.o. Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 45467323 EUR 46,80 € 46,80 € Opr.sláčika 30.12.2013
1132793 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 1 143,00 € 1 371,60 € Bull.Labutie jazero 30.12.2013
1132777 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Vamos, Cuoco ubyt.11.-15.12. 322,00 € 322,00 € O-048/12/20/2013 27.12.2013
1132779 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Dolinský, Praha, ubyt.6.-8.12. 132,00 € 132,00 € O-113/11/20/2013 27.12.2013
413021 FEST Interiér s.r.o. Holubyho 83, 90201 Pezinok, SK 35914726 Nadstavba nerezového zábradlia 7 500,00 € 7 500,00 € O-129/12/51/2013 27.12.2013
1132781 COPPER PLUS,s.r.o. Okoličianska 825, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 36675857 Čerpadlo kalové 170,42 € 204,50 € O-152/12/51/13 27.12.2013
1132782 Domidrevo, s.r.o. Hurbanova 1410/3, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 46785396 Skrine 2 025,00 € 2 430,00 € O-163/12/51/2013 27.12.2013
1132778 MIOMED s.r.o. Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 271,50 € 271,50 € Z-802/GR/2012 27.12.2013
1132764 MT elektro s.r.o. Medze 517/20, 03105 Liptovský Mikuláš, SK 36699527 Opr.akmulačných pecí 242,50 € 291,00 € O-086/12/51/2013 23.12.2013
1132773 LITA Mozartova 9, 81001 , SK 420166 Náj.HM 1 579,20 € 1 579,20 € Z-1261/B/2013 23.12.2013
1132776 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 EUR 5 000,00 € 5 000,00 € Účinkov.chlapč.zboru 23.12.2013
1132757 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 80,00 € 80,00 € O-104/11/31/2013 23.12.2013
1132760 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Prenájom kopír.stroja 137,22 € 137,22 € Z-653/TPÚ/2011 23.12.2013
1132780 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 394,12 € 394,12 € Kanc.potreby 23.12.2013
1132762 SK- SPIN s.r.o. Hviezdoslavova 28, 96001 Zvolen, SK 44536551 Opr.signálu senzorov 93,50 € 93,50 € O-109/12/51/2013 23.12.2013
1132769 Divadelný súbor J.Chalupku Švermova 7, 97701 Brezno, SK 35679913 Um.účink .Zabudla som 227,00 € 227,00 € Z-789/Č/2013 23.12.2013
313112 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 174866 Lic.popl.Kráľova reč 720,17 € 720,17 € Z-120/Č/2013 23.12.2013
1132756 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 50,00 € 50,00 € O-126/12/31/2013 23.12.2013
1132768 Tlačová agentúra SR Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava, SK 31320414 Spravodajský servis 120,00 € 120,00 € Z-799/CM/2012 23.12.2013
1132753 CHOBOLA s..r.o. Magnetová 13, 83104 Bratislava, SK 35916290 Brúsne kotúče 170,93 € 170,93 € O-133/12/51/2013 23.12.2013
1132765 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 EUR 149,78 € 149,78 € Kyungho,let.1.1.14 23.12.2013

Stránky