Voci da camera

Voci da camera

opera

Cyklus komorných vokálnych koncertov.

historická budova SND

Plán predstavení

Nedeľa 6. 5. 2018
17:00 h 18:30 h
V predaji

Súbory vo svete sa dnes snažia popri svojej základnej ponuke, teda operných predstaveniach, oslovovať publikum formátmi, ktoré divadelný repertoár ozvláštňujú – a umelecký potenciál súboru umožňujú prezentovať aj v inom svetle. S takouto iniciatívou prišlo vedenie Opery SND v sezóne 2014/2015, keď medzi svoje aktivity zaradilo cyklus koncertov Voci da camera. V rámci neho účinkujú naši poprední sólisti, ktorých diváci poznajú ako predstaviteľov operných postáv, v inej pozícii: v úlohe koncertných interpretov. Prvé tri ročníky ukázali, že cyklus sa teší čoraz väčšiemu záujmu publika – a obľubu si získal aj u samotných sólistov, pre ktorých je vystúpenie na komornom podujatí, zameranom prevažne na piesňovú tvorbu, zaujímavou umeleckou výzvou. Mnohí z nich sú okrem operných aj vynikajúcimi a vyhľadávanými koncertnými umelcami, a tak nás teší, že túto stránku ich talentu môžeme prezentovať aj priamo na ich domovskej scéne. Počas sezóny 2016/2017 v rámci Voci da camera vystúpili: Denisa Hamarová, Katarína Flórová a Ján Ďurčo spolu s violončelistom Janom Pospíšilom (23. 10. 2016), v ďalšom pokračovaní Martina Masaryková a Tomáš Juhás – tento koncert doplnila svojím vystúpením aj hobojistka Vladislava Fabianová (22. 1. 2017), a napokon sa predstavila Andrea

Vizvári spolu s Martinom Gyimesim a huslistom Arpádom Patkolóom (14. 5. 2017).

Na klavíri sólistov sprevádzali: Róbert Pechanec, Katarína Schowanetz a Peter Valentovič