Werther

Jules Massenet

Werther

opera

Hosťovanie Opery Národného divadla Praha

Inscenácia diela Julesa Masseneta v réžii vynikajúceho európskeho operného umelca Willyho Deckera púta pozornosť predovšetkým bohatou melodickosťou a farebnou inštrumentáciou podľa vzoru Richarda Wagnera.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Nedeľa 17. 6. 2018
18:00 h 18:00 h
V predaji

Goethe svojou tvorbou inšpiroval celý rad umelcov a medzi nimi tiež autorov opier. Tak vznikli viaceré známe diela predovšetkým francúzskych skladateľov: Mignon Ambroisa Thomasa, Faust Charlesa Gounoda či Werther Julesa Masseneta. Utrpenie mladého Werthera, román vo forme listov z roku 1774, sa stal zakrátko po vydaní kultovou knihou, v ktorej niektorí čitatelia nachádzali sami seba – a rad z nich nasledoval hlavného hrdinu až po samovraždu. Dielo reprezentuje nemecké preromantické literárne hnutie Sturm und Drang (Búrka a vzdor), ktoré kládlo dôraz na ľudskú emocionalitu ako odpoveď na chladný racionalizmus obdobia osvietenstva. Massenetov kompozičný štýl, ktorým nadviazal na svojho učiteľa Thomasa a jeho kolegu Gounoda, púta pozornosť predovšetkým bohatou melodickosťou a farebnou inštrumentáciou podľa vzoru Richarda Wagnera. Svojím sugestívnym hudobným jazykom tlmočí príbeh citov, ktoré hlavní hrdinovia nemôžu naplniť. Do Národného divadla Praha sa Werther vracia po takmer osemdesiatich rokoch (naposledy ho tu hrali v rokoch 1927 – 1939).

Inscenáciu vynikajúceho európskeho operného režiséra Willyho Deckera uvedie pražský súbor v spolupráci s Oper Frankfurt.

Hudobné naštudovanie: Petr Kofroň
Režijná koncepcia: Willy Decker
Réžia obnoveného naštudovania: Stefan Heinrichs
Scéna a kostýmy: Wolfgang Grussmann
Dramaturgia: Beno Blachut