Kontinuity

Kontinuity

opera

historická budova SND

Plán predstavení

Nedeľa 13. 5. 2018
10:30 h 10:30 h
V predaji

Na máj plánujeme ďalšie pokračovanie cyklu Kontinuity, v rámci ktorého sa teatrológ Dr. Jaroslav Blaho venuje histórii Opery SND. Tento program sme pripravili pri príležitosti blížiacej sa storočnice SND. V nadchádzajúcej májovej časti cyklu sa moderátor bude zapodievať obdobím medzi rokom 1945 a 1960, teda tej dôležitej etape v histórii našej prvej opernej scény, v ktorej vznikli dve významné diela Eugena Suchoňa Krútňava a Svätopluk, v ktorej u nás pôsobili dve výnimočné osobnosti operného umenia, dirigent Zdeněk Chalabala a režisér Miloš Wasserbauer, ale ktorá bolo poznačená aj nástupom totalitného politického systému. O týchto i o iných skutočnostiach bude Dr. Blaho referovať s využitím bohatého obrazového a zvukového materiálu.