Don Carlos

Giuseppe Verdi

Don Carlos

opera

Opera v štyroch dejstvách

nová budova SND, Sála opery a baletu
19. 10. 2018 20. 10. 2018

Plán predstavení

Piatok 19. 10. 2018
19:00 h 22:30 h
V predaji
ABO: Y-VIP
Sobota 20. 10. 2018
19:00 h 22:30 h
V predaji
Utorok 23. 10. 2018
19:00 h 22:30 h
V predaji
Utorok 27. 11. 2018
19:00 h 22:30 h
V predaji
ABO: SO
Sobota 12. 1. 2019
19:00 h 22:30 h
V predaji
Sobota 23. 2. 2019
19:00 h 22:30 h
V predaji

Don Carlos, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších, patriotických opusoch.

Aj v dvojspevoch, trojspevoch a kvartete zo začiatku 4. dejstva opúšťa skladateľ zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Uvedený čas (trvanie inscenácie) je orientačný.

Inscenačný tím