Figaro sem, Figaro tam

Figaro sem, Figaro tam

opera

Martin Vanek predstavuje operu Barbier zo Sevilly deťom.

historická budova SND
12. 9. 2015

Plán predstavení

Pondelok 28. 1. 2019
11:00 h 12:15 h
V predaji
Utorok 5. 3. 2019
11:00 h 12:15 h
V predaji
Sobota 6. 4. 2019
11:30 h 12:45 h
V predaji

Prešibaný holič Figaro, mladý, zaľúbený gróf Almaviva a krásna, temperamentná Rosina, ale aj jej mrzutý tútor Bartolo a klebetný učiteľ hudby Basilio - to sú hlavné postavy veselohry plnej vtipných scén, prekvapujúcich situácií a šťastného (i poučného!) rozuzlenia, vyrozprávanej prostredníctvom neopakovateľnej hudby majstra Rossiniho. Deťom, ale i všetkým, ktorí ostali duchom mladí, predstaví túto skvelú hudobnú komédiu populárny herec a moderátor Martin Vanek. Nestačí sa však len pozerať a počúvať, sem-tam treba prísť aj na javisko a hlavným hrdinom pomôcť!

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 15 minút bez prestávky

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím