Torquato Tasso

Johann Wolfgang von Goethe

Torquato Tasso

činohra

Die Kammergeschichte des kontroversen italienischen Dichters, Autors von Das befreite Jerusalem Torquato Tasso (1544–1595), in der Bearbeitung des bedeutenden deutschen Literaten, Wissenschaftlers, Philosophen Johann von Goethe handelt von einer komplizierten Lebensgeschichte des Künstlers in Beziehung zu sich selbst aber auch zur Sozietät, die ihn umgibt.

nová budova SND, Štúdio

Komorný príbeh kontroverzného talianskeho básnika, autora Dobytia Jeruzalema Torquata Tassa (1544–1595), v spracovaní významného nemeckého literáta, vedca, filozofa Johanna von Goetheho hovorí o komplikovanom životnom príbehu umelca vo vzťahu k sebe samému, ale aj k societe, ktorá ho obklopuje. Tasso má veľmi dobré postavenie vo vyššej spoločnosti, ktorá ho uznáva a rešpektuje. Na jednej strane sa stretáva s nekritickým obdivom a láskou, vzrušením, ktoré vzbudzuje, na druhej strane sa konfrontuje s odporom a kritikou dvorskej spoločnosti. Oba prístupy v ňom postupne vzbudzujú nedôveru a paranoju, ktoré vrcholia jeho odchodom. Goetheho hra približne aj po dvestotridsiatich rokoch veľmi výstižne analyzuje vzťah spoločnosti a umelcov – excentrických osôb obostretých tajomstvom, stíhaných zvýšenou pozornosťou, obdivovaných i zatracovaných, považovaných za géniov, ale aj egocentrikov či narcisov. Svoju úlohu tu má i legendami opradené utrpenie umelca, z ktorého údajne vyviera tá skutočná a pravá tvorba. Goetheho hra sa prekvapivo dostáva na slovenské javisko po prvýkrát. Autorom inscenácie je svojbytný český režisér s osobitou poetikou Jan Antonín Pitínský, ktorý výrazne zaujal svojou prvou réžiou v SND – Ignorantom a šialencom Thomasa Bernharda a po rokoch sa opäť stretáva s Goetheho dielom, po tom, čo v roku 2006 úspešne inscenoval jeho prozaickú predlohu Spřízněni volbou v pražskom Dejvickom divadle.

Inscenačný tím