Vstupenky pre imobilných návštevníkov

 

Vyberte si, aký spôsob zakúpenia preferujete:

Osobne v pokladniciach

  • počas otváracích hodín

viac informácií

Telefonicky alebo e-mailom

  • počas pracovného času

viac informácií

 

Usmernenie vstupu

pre imobilných návštevníkov do jednotlivých divadelných sál

Smernica č. 8/2009

Čl. III

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO JEDNOTLIVÝCH DIVADELNÝCH SÁL

 

1. Historická budova SND

Vstup do budovy je umožnený cez hlavný návštevnícky vstup, kde je k schodisku operatívne inštalovaná šikmina.

V sále historickej budovy sú pre imobilných návštevníkov a ich sprievod vyhradené miesta č. 1 a č. 2 na prízemí v 6. rade VĽAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 7. rade na prízemí VPRAVO.

2. Nová budova SND – Sála opery a baletu

A. Postup pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov, ktorí sa na predstavenie dostavia osobným vozidlom:

Parkovacie miesta sú vyhradené v priestoroch garáže (miesta č. 20 a 21 pri vstupe do Činohry SND a miesta č. 8 , 9 a 10 pri vstupe do Opery SND). Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia požiadajú vrátnu službu Generálneho riaditeľstva o možnosť zaparkovania na parkovacích miestach v garáži, vyhradených pri vstupe do bezbariérového výťahu (príloha č. 2). Služba na vrátnici ohlási príchod službe SBS, prípadne službe PPaS, ktorí zabezpečia presun imobilného návštevníka a jeho sprievodu z priestoru garáže do foyeru výťahom tak, aby sa dostali do sály.

B. Postup pre vstup imobilných návštevníkov, ktorí sa na predstavenie dostavia inak, je uvedený v bode A:

Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia používajú vchod od Olejkárskej ulice, kde sa nachádza šikmá rampa, ktorá ústi pred hlavný vchod návštevníkov do SND (príloha č. 3).

Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v Sále opery a baletu Novej budovy SND vyhradené miesta č. 1 a č. 2 v 14. rade VPRAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 15. rade VPRAVO, a v bezprostrednej blízkosti aj plochy na invalidné vozíky.

3. Nová budova SND – Sála činohry

Postup pri vstupe imobilných návštevníkov a ich sprievodcov do priestorov Činohry SND je rovnaký ako na predstavenie do Sály opery a baletu.

Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú vyhradené miesta č. 1 a č. 2 v 5. rade v bočnom hľadisku VPRAVO a miesta č. 1 a č. 2 v 5. rade v bočnom hľadisku VĽAVO, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.

4. Nová budova SND – Štúdio

Pre vstup imobilných návštevníkov a ich sprievodcov do Štúdia SND je určená šikmá rampa, ktorá sa nachádza pri služobnom vchode pre zamestnancov od Olejkárskej ulice (príloha č. 4). Po príchode na vrátnicu sa ohlásia službe SBS, ktorá privolá uvádzačov alebo člena služby PPaS. Uvádzač alebo člen PPaS odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska Štúdia.

Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú v priestoroch Štúdia vyhradené miesta č. 15 a č. 16 v 10. rade, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.

Na predstaveniach s voľným sedením je usadenie imobilných návštevníkov riešené individuálnym spôsobom.

Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie v Štúdiu SND možný len pre jedného imobilného návštevníka a jeho sprievodcu.

 

Prečítajte si aj Všeobecné obchodné podmienky