Novým riaditeľom Činohry SND sa stal režisér Michal Vajdička

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský vymenoval od 1. januára 2018 za riaditeľa Činohry Slovenského národného divadla (SND) režiséra Michala Vajdičku. Nastúpil na post, ktorý od 1. januára 2013 zastával prof. Roman Polák, ktorý realizoval so svojím tímom zaujímavú dramaturgickú koncepciu, keď jednotlivé sezóny pomenoval a naplnil inšpirujúcim obsahom - sezóna hriechu, sezóna morálky budúcnosti, slovenská sezóna, sezóna zahraničných režisérov a pôvodných textov a súčasná sezóna klasiky. Vzbudil touto koncepciu veľký záujem divákov i odbornej verejnosti a v rámci piatich rokov pôsobenia na poste riaditeľa Činohry SND dovŕšil tak svoju víziu. Roman Polák odchádza na základe svojho rozhodnutia so zámerom intenzívnejšie sa venovať režijnej tvorbe.

Michala Vajdičku prichádza na post riaditeľa Činohry SND so skúsenosťami z pozície umeleckého šéfa v Dejvickom divadle v Prahe (2014 – 2015). V tomto divadle, s ktorým spolupracoval dlhodobejšie režíroval niekoľko úspešných titulov, okrem iných aj inscenáciu Ucpanej systém, ktorá získala cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia roku 2012. Michal Vajdička je interným pedagógom na Katedre herectva VŠMU, kde vedie semináre hereckej tvorby. Venuje sa aj televíznej réžii.

Michal Vajdička veľmi dobre pozná prostredie i súbor Činohry SND. Od roku 1993 tu bol osvetľovačom a profesionálnym svetelným dizajnérom. V roku 2004 absolvoval odbor divadelná réžia v ročníku Petra Mikulíka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia jeho inscenácia Opustený západ zaznamenala úspech na medzinárodnom festivale divadelných škôl Setkání/Encounter v Brne a v rovnakom roku na domácom divadelnom festivale Istropolitana v Bratislave (2005).

Ako režisér spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, Štátne divadlo Košice, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo na Vinohradoch v Prahe, Národní divadlo Brno).

V režijnej tvorbe Michala Vajdičku možno sledovať niekoľko inscenačných línií. Venuje sa inscenovaniu klasických dramatických textov (najmä hier Antona Pavloviča Čechova, Williama Shakespeara, Luigiho Pirandella), ktoré dopĺňa inscenáciami divadelných adaptácií prozaických textov; zameriava sa na súčasnú drámu zahraničnej proveniencie, s akcentom na čierne komédie Martina McDonagha či Irvina Welsha, a jeho špecifický režijný rukopis je v tejto línii badateľný a ľahko uchopiteľný.



Vo Vajdičkovych inscenáciách, či už ide o McDonagha, Welsha alebo aj Čechova, je možné pozorovať presne fungujúce princípy konzervatívneho modelu divadla ozvláštneného o moderne (miestami až filmovo) vystavané, remeselne prepracované javiskové situácie. Rovnako precízne pracuje s hercom, keď formuje výrazne diferencované charaktery vychádzajúce najmä z tematickej základne hry. Prehľadná lineárna výstavba, jasne štruktúrované charaktery postáv a ich konanie vzhľadom na motivácie, čitateľný začiatok a koniec dramatickej situácie, to sú atribúty, vďaka ktorým divák odchádza s pocitom zreteľne vyloženého príbehu, neraz aj neočakávane zábavného, napriek jeho tragickosti. To je azda jedna z najpodstatnejších čŕt Vajdičkovej réžie.

Úzku tandemovú spoluprácu nadviazal s dramaturgom Danielom Majlingom, ktorý stál najmä pri inscenovaní náročných epických diel. Jeho adaptácie prozaických textov (Bál, Láskavé bohyne, Ucpanej systém, Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov) konvenujú divadelnému jazyku a režijnej poetike Michala Vajdičku. Na hudobnej zložke inscenácií často spolupracuje s oceňovaným hudobníkom Mariánom Čekovským (Jama deravá, Bál, Láskavé bohyne, Medeia) a zo scénografov mu je najbližší Pavol Andraško.

V aktuálnom repertoári Činohry SND sú v réžii Michala Vajdičku tieto inscenácie: Jonathana Litella Láskavé bohyne (inscenácia získala DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny 2013/2014, Dosky za najlepšiu réžiu a za najlepší mužský herecký výkon v tejto inscenáciu získal cenu Ľuboš Kostelný; Michal Vajdička získal za inscenáciu aj Cenu Tatrabanky 2014 v kategórií divadlo)

Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling: Bál / premiéra 2014

Denys Arcand: Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov / premiéra 2015

Roald Dahl: Apartmán v hoteli Bristol / premiéra 2016