Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Opera

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku.

Nová budova SND, Sála opery a baletu
20. 3. 2018 19:00 h - 22:15 h

Plán predstavení

Piatok 9. 3. 2018
19:00 h 22:15 h
Zrušené (náhradné predstavenie)
Utorok 20. 3. 2018
19:00 h 22:15 h
V predaji
Sobota 21. 4. 2018
19:00 h 22:15 h
Zrušené (náhradné predstavenie)
Streda 25. 4. 2018
19:00 h 22:15 h
V predaji
Streda 30. 5. 2018
19:00 h 22:15 h
Zrušené
Streda 20. 6. 2018
19:00 h 22:15 h
Zrušené
Piatok 29. 6. 2018
19:00 h 22:15 h
V predaji

Opera opier. Tak zvyknú odborníci titulovať toto dielo Mozartovho zrelého génia z posledných rokov majstrovho života. V čom tkvie jeho výnimočnosť? Veď samotný dej – pomerne jednoduchý príbeh smilníka, ktorého prenasledujú obete jeho vášne – nevytvára a priori predpoklad pre vznik opery, ktorá by sa mala do dejín tohto druhu zapísať zlatými písmenami!

Ak nás Don Giovanni výnimočne zaujme, je to predovšetkým pre dokonalú spätosť hudobného jazyka s potrebami a výzvami, ktoré pred skladateľa položil zobrazovaný príbeh. Hoci totiž Mozart v ničom nevybočuje z klasicistického kompozičného štýlu, hoci nijako nenarúša prísnu štýlovú „regulu“, predsa len dáva dielu jasný punc originality, využívajúc pritom všetky polohy hudobného jazyka ako prostriedok pre kresbu charakterov a vzťahov. Autor akoby dôsledne premietal hudobný materiál na iné médium – na plochu sujetu – a každú spevácku ozdobu, každý súzvuk hlasov v ansámbloch, každú zmenu tempa (a tak ďalej a tak ďalej...) odôvodňuje, napĺňa, necháva „nasiaknuť“ dramatickým významom. A tak, hoci sme aj navyknutí vykladať dejiny opery v ich chronologickej následnosti, Don Giovanni (tak ako napokon všetky fenomenálne umelecké diela) akoby sa dostával mimo času a priestoru – a fascinujúcou spätosťou hudby s mimohudobnými významami smelo konkuruje najlepším hudobným drámam všetkých období a proveniencií!

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

Inscenačný tím