Nabucco

Giuseppe Verdi

Nabucco

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku.

historická budova SND
5. 10. 2018 19:00 h - 21:45 h

Plán predstavení

Sobota 29. 12. 2018
18:00 h 20:45 h
V predaji
Piatok 1. 2. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Štvrtok 28. 2. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 23. 3. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Utorok 26. 3. 2019
11:00 h 13:45 h
V predaji
Streda 29. 5. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Štvrtok 27. 6. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji

Sila tohto raného diela Giuseppe Verdiho spočíva najmä v pôsobivých masových scénach a zborových výstupoch. Babylončania pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh Židov Jehova však potrestá kráľa tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musí čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail, napokon rozpozná svoju vinu, uzná moc a vznešenosť Boha Jehovu a vráti Židom slobodu. Známy „Zbor Židov“ sa v dobe vzniku opery stal aktualizovaným symbolom túžby Talianov po slobode a nezávislosti.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

 

 

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Zuzana Gilhuus
Choreografia Jozef Dolinský
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie