Luskáčik

Piotr Iľjič Čajkovskij

Luskáčik

balet

Výpravná inscenáciia plná výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, v ktorej sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej.

historická budova SND
4. 1. 2019 11:00 h - 12:50 h

Plán predstavení

Piatok 21. 12. 2018
11:00 h 12:50 h
V predaji
Piatok 21. 12. 2018
18:00 h 19:50 h
V predaji
Sobota 22. 12. 2018
11:00 h 12:50 h
V predaji
Sobota 22. 12. 2018
18:00 h 19:50 h
V predaji
Streda 26. 12. 2018
18:00 h 19:50 h
V predaji
Štvrtok 27. 12. 2018
11:00 h 12:50 h
V predaji
Piatok 28. 12. 2018
11:00 h 12:50 h
V predaji
Štvrtok 3. 1. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Piatok 4. 1. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji
Piatok 4. 1. 2019
18:00 h 19:50 h
V predaji
Sobota 5. 1. 2019
11:00 h 12:50 h
V predaji

Baletná rozprávka.

Balet Luskáčik je návratom k tradičnej a najväčšmi oceňovanej verzii ruského choreografa Vasilija Vajnonena. Vo výpravnej inscenácii, plnej výtvarne bohatých obrazov, ako aj technicky náročných variácií, sa detskí diváci vydajú na rozprávkovú cestu vianočným príbehom v interpretácii sólistov, zboru Baletu SND a žiakov Tanečného konzervatória E. Jaczovej. Námetom k skomponovaniu baletu bola francúzska verzia rozprávky E. T. Hoffmana od A. Dumasa st. Hlavnou inšpiráciou Čajkovského, ktorý do partitúry vložil vlastné spomienky na detstvo, bol svet detí, svet čistoty, radosti a bezhraničnej fantázie. Jeho hudba, ktorá si vyslúžila prívlastok „symfónia detstva“, oplýva úžasnou melodickosťou a snovosťou a spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. V SND mal Luskáčik svoju prvú premiéru v roku 1928 v choreografii Achilla Viscusiho a odvtedy ho má súbor takmer nepretržite na svojom repertoári. Verziu Vasilija Vajnonena s Baletom SND prvý raz naštudovali Egon Bischoff a Ursula Heinrichová-Petzoldová. Jej obnovená premiéra sa konala v roku 1992, keď ju spolu s Egonom Bischoffom inscenoval Jozef Dolinský. Autormi choreografie a réžie aktuálneho uvedenia Čajkovského rozprávkového baletu Luskáčik podľa Vasilija Vajnonena sú Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Inscenačný tím

Choreografická predloha Vasilij I. Vajnonen
Choreografia a réžia Jozef Dolinský Rafael Avnikjan
Scéna a kostýmy Josef Jelínek
Baletný majster - repetítor Nora Gallovičová Igor Holováč Mária Kupcová

Obsadenie

Franz Jozef Solymosy (poslucháč konzervatória)
Luskáčik Peter Andel (poslucháč konzervatória)
Mášenka Kristína Slováková (poslucháč konzervatória)
Pastorále Dominika Dugátová (poslucháč konzervatória) Katarína Kaštierová (poslucháč konzervatória) Filip Manca (poslucháč konzervatória)