Galakoncert k otvoreniu novej divadelnej sezóny

Galakoncert k otvoreniu novej divadelnej sezóny

opera

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Bedřich Smetana: Libuša, tretie dejstvo
Eugen Suchoň: Svätopluk, tretie dejstvo

nová budova SND, Sála opery a baletu
7. 9. 2018 19:00 h - 20:40 h

Okrem operných predstavení ponúkne Opera SND svojim návštevníkom v novej sezóne i viaceré koncertné formáty. Úvodným podujatím v sezóne 2018-2019 bude Galakoncert k otvoreniu novej divadelnej sezóny 7. septembra v novej budove SND. Svojim dramaturgickým profilom bude reflektovať 100. výročie vzniku Československej republiky.

Celkom symbolicky v ňom odznejú záverečné dejstvá dvoch národných historických hudobných drám Libuša a Svätopluk autorov Bedřicha Smetanu a Eugena Suchoňa, v ktorých centrálne dramaturgické miesto majú prvou štátnosťou naplnené mýtické proroctvá titulných hrdinov oboch diel. Pod taktovkou hudobného riaditeľa Opery ND Praha Jaroslava Kyzlinka a šéfdirigenta Opery SND Rastislava Štúra sa predstavia v sólových partoch poprední slovenskí operní umelci. Spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND.

L i b u š a

Dirigent: Rastislav Štúr
Libuša: Jolana Fogašová
Přemysl: Gustáv Beláček
Chrudoš: Ján Galla
Lutobor: Martin Malachovský
Šťáhlav: Martin Gyimesi
Krasava: Adriana Kohútková
Radovan: František Ďuriač
Radmila: Denisa Šlepkovská

S v ä t o p l u k

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Záboj: Tomáš Juhás
Ľutomíra: Adriana Kohútková
Svätopluk: Peter Mikuláš
Dragomír: Martin Malachovský
Turoň: František Ďuriač
Predslav: Ivan Ožvát
Svätopluk ml.: Ľudovít Ludha
Mojmír: Daniel Čapkovič
Milena: Linda Ballová

Slovo: Štefan Bučko

Uvedený čas (trvanie inscenácie) je orientačný.