Nabucco

Giuseppe Verdi

Nabucco

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

Dramaturgický úvod pred predstavením  (vstup voľný)

 

historická budova SND
21. 9. 2019 11:00 h - 13:45 h

Plán predstavení

Sobota 2. 11. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Pondelok 25. 11. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Streda 11. 12. 2019
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 25. 1. 2020
19:00 h 21:45 h
V predaji
Streda 12. 2. 2020
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 7. 3. 2020
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sobota 4. 4. 2020
19:00 h 21:45 h
V predaji
Sila tohto raného diela Giuseppe Verdiho spočíva najmä v pôsobivých masových scénach a zborových výstupoch. Babylončania pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh Židov Jehova však potrestá kráľa tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musí čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail, napokon rozpozná svoju vinu, uzná moc a vznešenosť Boha Jehovu a vráti Židom slobodu. Známy „Zbor Židov“ sa v dobe vzniku opery stal aktualizovaným symbolom túžby Talianov po slobode a nezávislosti.
 
Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s dvoma prestávkami
 
Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.
 
 
 
Titulky: sk

Inscenačný tím

Scéna a kostýmy Zuzana Gilhuus
Choreografia Jozef Dolinský (ako hosť)
Zbormajster Ladislav Kaprinay

Obsadenie