Turandot

Giacomo Puccini

Turandot

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.  (vstup voľný)

nová budova SND, Sála opery a baletu
17. 10. 2019 19:00 h - 21:35 h

Plán predstavení

Sobota 28. 12. 2019
19:00 h 21:35 h
V predaji
Utorok 21. 1. 2020
19:00 h 21:35 h
V predaji
Štvrtok 16. 4. 2020
19:00 h 21:35 h
V predaji
Sobota 30. 5. 2020
19:00 h 21:35 h
V predaji

Posledné dielo Giacoma Pucciniho patrí k tým výtvorom, aké vznikali na sklonku cesty veľkých autorov, schopných uchovať si i v zrelom veku sviežosť ducha a inšpirovať sa všetkým novým a moderným, čo ich obklopovalo. Turandot je drámou, ale i symbolickou rozprávkou, je pôsobivým vyvrcholením belkantovej melodiky, ale zároveň i smelým krokom k novým harmonicko-inštrumentačným horizontom. Ale pozor! Rozprávka nie je vždy len pre deti, často prináša filozofické témy, ktoré presahujú detské vnímanie a skôr sa prihovára nám dospelým nadčasovým posolstvom.      

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 35 minút s dvoma prestávkami

Titulky: sk

Inscenačný tím