Krútňava

Eugen Suchoň

Krútňava

opera

Opera v šiestich obrazoch.

historická budova SND
5. 10. 2019 19:00 h - 21:25 h

Plán predstavení

Sobota 5. 10. 2019
19:00 h 21:25 h
V predaji
Štvrtok 19. 12. 2019
19:00 h 21:25 h
V predaji
ABO: SO
Štvrtok 26. 3. 2020
19:00 h 21:25 h
V predaji
Štvrtok 30. 4. 2020
19:00 h 21:25 h
V predaji

Pojem „národná opera“ v ľuďoch niekedy vzbudzuje prílišný rešpekt. Tento honosný názov evokuje veľkolepé, ale zato trochu málo životné scény z dávnej histórie. Na Slovensku je to však ináč. Skladateľ Eugen Suchoň napísal svoju Krútňavu ako dynamický detektívny príbeh o žiarlivosti, vražde a odpustení. A čo je na tom diele „národné“? Popri skvelej hudbe, ktorá miestami evokuje náznaky slovenskej folklórnej tvorby, sa tu ako národná prezentuje naliehavá výzva, aby sme boli slušnými ľuďmi. Národ slušných ľudí: skvelá vízia!

V inscenácii popredného slovenského filmového režiséra Juraja Jakubiska sa pod vedením dirigenta Dušana Štefánka predstavia sólisti a hostia Opery SND Jolana Fogašová, Michal Lehotský, Jozef Benci, spoluúčinkovať bude orchester, zbor Opery SND a členovia Baletu SND.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 25 minút s jednou prestávkou

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

Poznámka

Slávnostné predstavenie

Inscenačný tím