Plášť / Gianni Schicchi

Giacomo Puccini

Plášť / Gianni Schicchi

opera

Dve operné jednoaktovky v talianskom jazyku

 

historická budova SND
6. 5. 2020 19:00 h - 21:20 h

Plán predstavení

Piatok 20. 3. 2020
19:00 h 21:20 h
V predaji
Streda 8. 4. 2020
19:00 h 21:20 h
V predaji
Štvrtok 9. 4. 2020
11:00 h 13:20 h
V predaji
Streda 6. 5. 2020
19:00 h 21:20 h
V predaji

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú až „v druhom slede“ nášho záujmu. Veď menší časový pôdorys, ktorý majú k dispozícii, sa môže stať dôvodom, že v diele sa nerozohrá dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu a posolstva. A navyše: kratšie opery treba navzájom spájať, aby spolu vytvorili celý operný večer. Pucciniho dve jednoaktovky však zaručujú osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami: veď ak nás prvé z nich, Plášť, uvádza do sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine a rozohráva tragický príbeh surovej vraždy zo žiarlivosti, druhé, Gianni Schicchi, je komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktorého sa roztočí vír dedičstva lakomých príbuzných.

Pôvodná inscenácia Triptych (Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi) vznikla v koprodukcii s Operou Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave.

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr
Réžia Roman Polák
Zbormajster Pavel Procházka