Ján Gallovič

Ján Gallovič

Herec

Vzdelanie:

Gymnázium VŠMU Bratislava 1983

Angažmán:

Nová scéna, sólista spevohry 1983-1985

Divadlo A. Bagara Nitra 1985-1989

Nová scéna, člen činohry 1990-1996

Činohra SND (od 1. 6. 1996)

SÚPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POSTÁV V ČINOHRE SND

Sezóna 1995/1996:

W. Shakespeare: Ako sa vám páči (Amiens)

Sezóna 1996/1997:

P. Karvaš: Vlastenci z mesta Yo (Brinsley Peel)

P. Turrini: Šialený deň (Figaro)

P. Kohout: Úbohý vrah (Keržencev)

V. Klimáček: Demokrati (Dr. Landík)

Sezóna 1997/1998:

S. Sondheim – H. Wheeler: Malá nočná hudba (Gróf Carl-Magnus Malcolm)

Sezóna 1999/2000:

J. Palárik: Inkognito (Jelenský)

Sezóna 2000/2001:

S. Gray: Na konci hry (Henry)

S. Martin: Picasso v bare Lapin Agile (Návštevník – spevák)

M. Huba – M. Porubjak: Tančiareň

Sezóna 2001/2002:

L. Ballek – O. Šulaj: Pomocník (Kuki)

L. Carroll – M. Janoušek: Alica v zázračnej krajine (Aprílový zajac)

T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche (Brick)

Sezóna 2002/2003:

J. C. Grumberg: Krajčírky (Žehliar)

SÚPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POSTÁV V INÝCH SLOVENSKÝCH DIVADLÁCH

DIVADLO A. BAGARA NITRA

Modrý vták (Tyl-Tyl)

Meštiak šľachticom (Coviele)

Ja, stará mama, Iliko a Illarion (Zuriko)

Vidiecka Lady Macbeth (Sergej)

NOVÁ SCÉNA

Ženy, Juan alebo láska ku geometrii (Juan)

Muzikály:

Evanjelium o Márii (Ján Apoštol)

Grand Hotel (Otto Kringelein)

Jozef a jeho zázračný farebný plášť (Jozef)

Pokrvní bratia (Eddy)

Mámenie mysle (Frankie)

Dracula (Šašek)

DÔLEŽITÉ TELEVÍZNE ROLY (TELEVÍZNE FILMY A INSCENÁCIE)

Jakubov rebrík (Jakub), 1992, réžia: J. Bednárik

Zurvalec, 1994, réžia: V. Strnisko

Všetci ľudia budú bratia (Mark), 1996, réžia: P. Haspra

DÔLEŽITÉ OCENENIA

1998 – výročná cena Literárneho fondu za divadelnú tvorbu v r. 1997 (za postavu Kerženceva v inscenácii hry P. Kohouta Úbohý vrah s prihliadnutím na postavu Dr. Landíka v hre V. Klimáčka Demokrati a Malcolma v Malej nočnej

Predstavenia