sólisti a zbor Baletu SND

sólisti a zbor Baletu SND

Predstavenia

Cigánsky valčík a Kvetinový valčík