Tutti hráč skupiny kontrabasov s povinnosťou päťstrunového kontrabasu

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post :
 
Tutti hráč skupiny kontrabasov s povinnosťou päťstrunového kontrabasu
 
Konkurz sa uskutoční dňa 28.6.2019 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte do 24. 06. 2019 (vrátane ) na adresu:
 
Ján Dávid - Kancelária orchestra
Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17
819 01 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: jan.david@snd.sk
 
Konkurzné podmienky:
• Absolutórium konzervatória, alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie v predmetnom odbore
K. D. von Dittersdorf: „Koncert E – dur“ 1. a 2. časť s kadenciou
alebo
J. B. Vaňhal: „Koncert D – dur“ 1. a 2. časť s kadenciou
• Skladba podľa vlastného výberu
• Hra z listu