Výstavy

Vstup zadarmo

Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Cesta svetla 2017
Výstava fotografií zapojených do fotografickej súťaže Cesta svetla 2017. Cieľom výstavy je priblížiť a zachytiť fenomén svetla alebo priblížiť problematiku zrakového postihnutia.
Na výstave je prezentovaný výber prihlásených fotografií.
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
výstava potrvá od 2.11.2017 do 20.11 2017
 
Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Evanjelická cirkev a. v. cirkev na Slovensku, Spoločenstvo evanjelických žien a Slovenské národné divadlo vás pozývajú na výstavu obrazov vyšitých k 500. výročiu reformácie v novej budove SND na 3. poschodí.
 
Výstavu si môžete pozrieť od 31. 10. do 31. 12. 2017 vždy hodinu pred predstavením a počas každého predstavenia.
V dňoch 21. − 26. 11. 2017 bude výstava z technických príčin uzavretá.
 
Výstava pozostáva zo 16 obrazov, ktoré vyšili členky Spoločenstva evanjelických žien v 14 seniorátoch ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie. Obrazy v pôsobivej podobe zachytávajú prierez históriou Evanjelickej a. v. cirkvi na území dnešného Slovenska.

 
Autorka námetu projektu: PhDr. Jana Kepplová
Autorka obrazových predlôh a textu: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
FENOMÉN BEDNÁRIK

Divadelný ústav a Slovenské národné divadlo Vás dovolia pozvať na otvorenie výstavy FENOMÉN BEDNÁRIK .

Martin Aigner: Závislý na vode

Martin Aigner sa narodil v hornom Rakúsku v roku 1971. Jeho záujem o fotografovanie a podmorský svet sa vyvinul vo veľmi mladom veku. Jeho prvé potápačské vybavenie, ktoré si postavil vo veku 6 rokov, pozostával z vodného balónika a plastovej fľaše! To mu umožnilo vziať si dve dychy pod vodou.

Dnes má 25 rokov skúseností v oblasti potápania a je inštruktorom certifikovaným podľa CMAS. Získal viac ako 2500 ponorov takmer vo všetkých vodách sveta. Martin je tiež profesionálny fotograf a má viac ako 20 rokov skúseností prace nad vodou a pod vodou.

Prerušenie výstavy: od 1.10-8.10. 2017

Mária Kráľovičová – Čary a stretnutia

Mária Kráľovičová oslávi v roku 2017 hneď dve jubileá. Jedno osobné a jedno pracovné. V neuveriteľnej kondícii a aktivite oslávi 7. júna deväťdesiat rokov a súčasne sedemdesiat rokov pôsobenia v Slovenskom národnom divadle.

Výstava ČARY A STRETNUTIA je venovaná predovšetkým hereckej ceste Márie Kráľovičovej. Mapuje všetky dôležité umelecké míľniky a rázcestia, na ktorých sa ocitla – od jej začiatkov v Slovenskom komornom divadle v Martine cez stretnutia s kmeňovými režisérmi Činohry SND, ktorí výrazne zasiahli do jej tvorivého profilu, cez zachytenie jej výnimočných divadelných postáv a kreácií po súčasné divadelné aktivity nielen na pôde Slovenského národného divadla. V menšej miere zachytáva aj pôsobenie herečky v rozhlase, vo filme a v televízii.

Výstava prináša tiež pohľad do súkromia Márie Kráľovičovej, na ľudí a miesta, ktoré má rada a na ktoré rada spomína.

Čestmír Pechr

Čestmír Pechr 1926 – 1999 ( grafik, scénograf).

Po štúdiách v Prahe (1944 – 1947) na Štátnej grafickej škole u profesorov Františka Viktora Mokrého a Zdeňka Baláža absolvoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe (odbor úžitková maľba) u profesora Jana Nováka. Od roku 1955 bol výtvarníkom a propagačným grafikom Slovenského národného divadla v Bratislave. Ťažiskom jeho výtvarnej činnosti bola úžitková grafika, najmä plagátová tvorba, ale aj scénické návrhy.

Čestmír Pechr pri tvorbe plagátov neopisuje len samotné výtvarné dielo, hľadá nápad či ústredný motív, ktorý spája jeho videnie s obsahom divadelnej inscenácie. Je to podľa neho tvorivý proces od prvého nápadu až po konečnú podobu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka: „Spomienky na leto III.“

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka sa predstavuje dielami svojich klientov, ktoré boli vytvorené počas arteterapeutických stretnutí. Arteterapia – liečba výtvarným umením podporuje rozvoj citového vývinu, jemnej a hrubej motoriky. Výstava ktorá nesie názov „SPOMIENKY NA LETO III.“ je tvorená formou adaptívnej arteterapie. Ide o metódu kde je potrebná asistencia terapeuta pri samotnej tvorbe, nakoľko autormi sú ľudia s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím.

Daniela Jauregui: Madona Negra

Madona Negra je výnimočná výstava zachytávajúca nielen širokú škálu mexického kultúrneho dedičstva, ale predstavuje aj silnú sociálnu a politickú kritiku v súčasnosti.

Ctibor Bachratý - Okamihy tanca

Výstava umeleckých fotografií Ctibora Bachratého zachytáva tanečné predstavenia z minulých ročníkov medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Dvojfarebný svet, o.z. : „MAMAS“ (Naše mamy už nepotrebujú humanitárnu pomoc)

Je ich 708 a kedysi neboli nikým. Bývalé prostitútky, týrané, ponižované ženy, vdovy či opustené ženy s deťmi sa rozhodli dokázať, že je v nich viac. Keď pred štyrmi rokmi vzniklo v meste Eldoret v Keni, priamo uprostred slumu, slovenské Vzdelávacie centrum svätého Vincenta de Paul, rozhodli sa po dvadsiatich, možno tridsiatich rokoch opäť otvoriť knihy.

 

Stránky