ZMENA predstavenia JE ÚŽASNÁ vo štvrtok 11. októbra

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu v Štúdiu SND vo štvrtok dňa 11. októbra 2018. Z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho RUŠÍME predstavenie Je úžasná. Ako náhradné predstavenie uvedieme predstavenie Popol a vášeň v hlavných úlohách s Martinom Hubom a Dušanom Jamrichom.

Čas aj miesto konania zostáva nezmenené.

Upozorňujeme divákov, ktorí navštívia náhradné predstavenie, že v Štúdiu SND bude voľné sedenie z dôvodu odlišného usporiadania sedadiel.

V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného a tiež aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením. Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk alebo jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.

Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou a ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.

Vaše SND.