ZMENA predstavenia Tak sa na mňa prilepila 5. januára

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu v Sále činohry dňa 5. januára 2019. Namiesto pôvodne plánovaného predstavenia Tak sa na mňa prilepila uvedieme predstavenie inscenácie Je úžasná!
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného a tiež aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením. Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou a ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.
 
Tešíme sa na vás v sálach SND.
 
Vaše SND.