Baletná prípravka SND

O baletnej prípravke

Baletné prípravky v rámci divadiel sa nachádzajú po celom svete. Slovenské národné divadlo sa inšpirovalo najmä divadlami v Českej republike, ktoré majú bohatú históriu a tradíciu, ako aj kvalitnú koncepciu.

Naša Baletná prípravka SND nie je teda prvou prípravkou na svete, no na území Slovenskej republiky ide o jedinečný projekt svojho druhu pri divadle. Jej cieľom je rozvoj a zvýšenie kvality baletného umenia. Máme v úmysle budovať ďalšie generácie pre tanečné umenie a následne ich podnietiť a motivovať v podobe integrácie do Slovenského národného divadla.

Baletná prípravka SND sa venuje vybraným deťom v predškolskom a mladšom školskom veku, ktorým sa vštepujú hodnoty baletného umenia. Zameriavame sa na komplexný pohybový a klasický tanečný rozvoj dieťaťa s individuálnym prístupom ku každému jednotlivcovi, s maximálnou podporou individuálneho tanečného prejavu.

Sila a pôvab klasického tanca je základom všetkých divadelných foriem tanca. Tento systém pohybov vedie telo byť disciplinovaným, aktívnym, a krásnym a súčasne sa prejavuje v predstavivosti, zdravom sebavedomí – sebadôverou, v pozitívnom a optimistickom prístupe k životu.

Baletnú prípravku SND nájdete aj na  Baletná prípravka SND na Facebooku alebo na www.baletnapripravkasnd.sk