Blog

Herec veseloherného koloritu
Publikované dňa: 10.12.2019

Tento mesiac uplynie sto rokov od narodenia člena Činohry SND Karola Skovaya.

Široký záber Pavla Haspru
Publikované dňa: 10.12.2019

V decembri sme si pripomenuli 90. výročie narodenia významného režiséra Pavla Haspru. Je to meno a osobnosť, ktorá intenzívne formovala slovenské divadlo, ale aj televíziu. Legendárny šírkou svojho umeleckého záberu, dramaturgického výberu, režijnej poetiky i prístupu k práci.

Emotívny, analytický, presný a húževnato skúmajúci nové možnosti nastupujúcej kamerovej technológie. Práve jemu môžeme vďačiť za podobu a kvalitu televíznych pondelkov, za mnohé dochované videozáznamy divadelných inscenácií.

Jeho práca bola najprv spätá s nitrianskym Krajovým divadlom, ktorému dokázal dať počas krátkeho pôsobenia výraznú umeleckú úroveň, až potom sa stal súčasťou režisérskeho tímu SlND. Od roku 1962 do roku 2004 kontinuálne pracoval na uvádzaní súčasnej americkej drámy, veľkých shakespearovských opusov, kľúčových diel ruskej prozaickej literatúry a v obmedzenej miere i na novej interpretácii (občas zabudnutej) slovenskej klasiky.

Prvý slovenský tenorista
Publikované dňa: 10.12.2019

Janko Blaho (1901 – 1981) navštevoval počas štúdií práva v Prahe aj hodiny spevu u známej bulharskej sopranistky Christiny Morfovej a už v roku 1924 mu Oskar Nedbal umožnil ako hosťovi vystúpiť v Opere SND v úlohe Vojtecha v Blodekovej opere V studni.

Primadona slovenskej opery
Publikované dňa: 10.12.2019

Helena Bartošová

Priekopníčka slovenského tanečného vzdelávania
Publikované dňa: 10.12.2019

Evu Jaczovú (31. január 1920 – 18. jún 1998) môžeme pokojne označiť za priekopníčku odborného tanečného školstva na Slovensku. Ako prvá baletná dramaturgička SND iniciovala uvádzanie diel svetovej a ruskej baletnej literatúry, usilovala o vznik pôvodnej slovenskej baletnej tvorby. Do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení. V januári si pripomenieme sto rokov od jej narodenia.

Stránky