Blog

Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet
Publikované dňa: 11.04.2019

Máš rád rozprávky? A ak áno, v čom?

Priznajme si to: Všetci máme radi rozprávky. Či sa nám to páči, alebo nie. Či už vo forme spomienky na naše detstvo. Či ako výraz našej túžby po svete, kde vládnu skutočné hodnoty. Mravné hodnoty. Taká by mala byť aj táto rodinná rozprávková opera, ktorú premiérovo uvedieme v historickej budove SND na konci apríla. Išlo o priamu objednávku našej prvej opernej scény. Chceme deti a ich rodičov či učiteľov pozvať na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet. S patričnou dávkou farebnosti, hudobnej melodickosti, javiskovej mágie. Dramatickej prekvapivosti až akrobatickej zázračnosti.

Eurokontext.sk 7. - 14. júna 2019
Publikované dňa: 11.04.2019

Aktuálny ročník medzinárodného festivalu SND Eurokontext.sk je zameraný na činohru a nesie podtitul Limity. Limity pozitívne i negatívne. Limity v myslení a bytí indivídua, rodiny i širšieho spoločenstva či celej civilizácie. Napriek deklarovanej slobode a demokracii nášho kultúrno-spoločenského priestoru či západného sveta vôbec, počet fiktívnych i tých skutočných limitov neustále narastá. Niektoré z meniacich sa limitov sú súčasťou série nových podnetov a okolností v prudko meniacom sa svete, iné sú prejavom obrannej reakcie, ďalšie sú determi nované narastajúcimi paranoidnými stavmi jedincov či celej spoločnosti. Sloboda a demokracia umožňujú neustále meniť i posúvať limity a to až takým výrazným spôsobom, že sa téma ich vlastných limitov stáva jednou z najdôležitejších otázok súčasnosti. V duchu týchto posunov a experimentov s limitmi človeka skúša a overuje svoje limity aj súčasné divadlo.

Činohra SND pripravuje
Publikované dňa: 11.04.2019

Bakchantky

Rastislav Ballek patrí k najvýraznejším divadelným tvorcom svojej generácie. Jeho inscenácie sa vyznačujú veľmi osobitým prístupom s jedinečným rukopisom. Inscenáciami próz slovenskej klasiky objavil pre divákov zabudnuté diela našej literatúry, pripomenul osudy básnika Jána Hollého v inscenácii Hollyroth, vyvolal mimoriadnu pozornosť tým, že na javisko priviedol postavu Jozefa Tisa, ako prvý na Slovensku inscenoval jedinú zachovanú tragickú trilógiu z čias starovekého Grécka. Do Činohry SND sa na sklonku tejto sezóny vracia opäť s antickou predlohou.

Ruské denníky
Publikované dňa: 11.04.2019

Ruskými denníkmi sa režisér Roman Polák vracia k jednej zo základných dramaturgických línií svojej režisérskej tvorby – k inscenovaniu diel ruskej klasiky. Počas svojej bohatej kariéry inscenoval nielen notoricky známe drámy od Čechova či Gorkého, ale aj dramatizácie Dostojevského a Tolstého románov. (Na pôde SND to bola Anna Kareninová a Bratia Karamazovovci.) Ruské denníky Ale Rachmanovovej však do tejto línie Polákových réžií prinášajú aj isté nóvum.

 

 

Umelci by mali stáť na strane pokroku a demokracie
Publikované dňa: 11.04.2019

Sólovou inscenáciou BRODSKY/BARYSHNIKOV v réžii významného lotyšského tvorcu Alvisa Hermanisa sa po prvý raz na Slovensku predstavil jeden z najvýznamnejších svetových umelcov, tanečná ikona Michail Baryšnikov. Tlmočil strhujúce, hlboké verše svojho blízkeho priateľa a svojou krehkou fyzickou prítomnosťou prenášal divákov do najvnútornejšieho sveta ruského básnika, nositeľa Nobelovej ceny Josifa Brodského. Na každom z dvoch večerov v SND (20. a 21. marca), ktoré so zatajeným dychom vnímali pozorní poslucháči, nasledoval spontánny, dlhotrvajúci potlesk postojačky.

Seiten