Blog

Nové tváre Baletu SND - 1. časť
Publikované dňa: 14.01.2019

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Nové tváre Baletu SND - 2. časť
Publikované dňa: 14.01.2019

Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice – to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností, ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Publikované dňa: 14.01.2019

Hanoch Levin bol skvelý izraelský básnik, prozaik, novinár, textár, režisér, ale v prvom rade nenapodobiteľný a dodnes svojím spôsobom neprekonateľný dramatik. Kým pred svojou šesťdesiatkou (v roku 1999), katapultovaný príliš vážnou chorobou, neopustil navždy túto zemičku, stihol napísať vyše 60 divadelných hier a stvoriť tak vlastné divadelné univerzum. Objavujeme v ňom provokatívne satiry, horké komédie, smiešne tragédie, ale aj mýtické fi lozofi cké hry. Od smutného úsmevu nad osudom tzv. jednoduchého človeka cez bohapustý rehot nad spoločnosťou až po metaforické podobenstvá o ľudskom údele v ňom nachádzame jeho špecifi cký odkaz: originálny jazyk, prekvapivú stavbu diel a obrovskú škálu bizarných charakterov, absurdných situácií a neuveriteľných príbehov. Humor, poézia, jednoduchosť, fantázia a autentickosť, ktorými vyniká Levinova poetika, ho zaraďujú medzi zásadné osobnosti svetovej drámy.

Beatles Go Baroque - Večer, ktorý spája
Publikované dňa: 14.01.2019

Nečakajte Beatles ani baroko, píše sa v recenziách na nový baletný večer. Celkom výstižné, lebo piati choreografi – Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht, Adrian Ducin a Igor Holováč – nemali v úmysle tvoriť príbehy o legendárnej skupine ani barokové tance. Päť komorných a jedinečných tanečných výpovedí odráža ich vlastný mikrokozmos, inšpirovaný farebnou energiou kultovej kapely Beatles v barokovej úprave Petra Breinera.

Krása slobody, sloboda krásy, láska a jej podoby, vyžarovanie, empatia, starostlivosť, spomienky na minulosť a život tu a teraz…Tieto pojmy sa choreografi snažili pretlmočiť do súčasnej pohybovej reči, z ktorej vanie sviežosť, invencia a originalita. Ich pohybovým myšlienkam dávajú skutočný rozmer a formu interpreti – sólisti a zbor Baletu SND, ktorí majú možnosť ukázať svoje tanečné majstrovstvo a všestrannosť. Tanečný večer je zároveň koncertom orchestra Opery SND pod taktovkou Petra Breinera a Petra Valentoviča.

Tulák Chaplin
Publikované dňa: 14.01.2019

Autorskú trojicu Carl Davis – Daniel de Andrade – Mark Bailey netreba našim divákom zvlášť predstavovať. Po úspešnej inscenácii Nižinskij – Boh tanca chystajú v Balete SND ďalšie pôvodné dielo. Svetová premiéra baletu Tulák Chaplin prinesie v marci 2019 príbeh o anglickom hercovi, režisérovi a scenáristovi, ktorý patril k najslávnejším svetovým fi lmovým tvorcom 20. storočia a pod svoje fi lmy sa podpisoval ako autor námetu, scenára, réžie, hudby až po účinkovanie v hlavnej úlohe.

 

 

Seiten