Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200802 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 2786.88 2786.88 Z-1080/CM/2019;DZ-2/1080/ 9.7.2020
1200803 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 4200 4200 Z-1080/CM/2019;DZ-2-1080/ 9.7.2020
1200804 Vydavateľstvo Slovart ,spol.s r.o. Bojnická 10 ,Box 70, 83102 Bratislava, SK 17311462 Publikácia,100 r.SND 3528 3528 Z10/0/CM/2019;DZ-2-1080/C 9.7.2020
1200805 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Power BI Pro 604.8 604.8 O/2020-468 9.7.2020
1200806 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 2021.26 2021.26 MK-109/07/M 9.7.2020
1200807 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Telef.popl.6/20 197.14 197.14 MK-109/07/M 9.7.2020
1200808 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.6/20park,HB 31.44 31.44 MK9903712948 9.7.2020
1200797 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 požiar.asist.služby Činohra 465.02 465.02 O/2020-446 8.7.2020
1200798 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 106.4 106.4 D-801125 8.7.2020
420024 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Kontrafagot prísl. 33492 33492 Z-212/O/2020 8.7.2020
1200801 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 185.12 185.12 Z-29192005 8.7.2020
1200795 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 121.97 121.97 O/2020-471 8.7.2020
1200796 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby HB 176.52 176.52 O/2020-446 8.7.2020
1200799 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.6/20 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 8.7.2020
1200800 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 122.76 122.76 Z-661/EaTPÚ/2018 8.7.2020
420019 MUSICTECH Slovakia s.r.o. Dolná Rosinská 252, 01322 Rosina, SK 45328111 Fagot,príslušenstvo 54554.4 54554.4 Z-212/O/2020 7.7.2020
1200792 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenajom sklad.priest. 916.5 916.5 Z1316/UDD/2019 7.7.2020
1200794 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-612/EaTPÚ/2016 7.7.2020
1200791 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ fľaše 138.6 138.6 HZ-164848 7.7.2020
1200778 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 Náj.hud.mat. 1254.86 1254.86 Z-928/GR/2009;Z-463/O/201 6.7.2020
1200781 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 316.97 316.97 Z-486/GR/2015 6.7.2020
1200785 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 108 108 O/2020-462;Z-712/TPÚ/2019 6.7.2020
1200786 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 154.73 154.73 O/2020-48;Z-36/UDD/2020 6.7.2020
1200787 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl.,100 r.SND 98.5 98.5 Z-342/CM/2020 6.7.2020
1200780 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 49.19 59.03 Z-318/EaTPÚ/2019 6.7.2020

Seiten