Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200178 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 74.87 74.87 O/2020-48;Z-36/UDD/2020 6.2.2020
1200180 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.1/20,park.HB 31.44 31.44 MK-9903712948 6.2.2020
1200181 DIVADELNÝ ÚSTAV Jakubovo nám.12, 82107 Bratislava, SK 00164691 Časopis Kod r.2020 19 19 O/2019-1437 6.2.2020
1200183 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 540 540 Z-141/O/2009 6.2.2020
1200185 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 552.5 552.5 O/2020-211 6.2.2020
1200186 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82101 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpeč.predstavenia 180 180 Z-950/Č/2018 6.2.2020
1200189 ZEPHIROS,a.s. Komárňanská 1478/91, 82105 Bratislava, SK 36302716 VIP kartičky,vizitky, 57.24 64.92 O/2020-109,129,106 6.2.2020
1200175 KOLUMBUS s.r.o. Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice, SK 31680356 Letenka 104.98 104.98 O/2020-255 6.2.2020
1200184 Tracon Slovakia s.r.o. Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK 34140603 Baletizolové pásky 2005.94 2005.94 O/2020-125 6.2.2020
1200187 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Macheth 31.1.2020 1850 1850 Z-1014/O/2017 6.2.2020
1200179 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 10699.43 10699.43 Z-29092005 6.2.2020
320017 Simon Keenlyside 1 Loveday Road, W139JT Londýn, GB Um.účinkovanie 16000 16000 Z-1209/O/2019 6.2.2020
1200168 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 220 220 Z-591/O/2016 5.2.2020
1200174 Miroslava Šenšelová Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, SK 50822691 Obč.tlač.konfer.,Div.román 100 100 O/2020-128 5.2.2020
320016 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Naj.hud.mat. 295 295 Z-578/O/2017 5.2.2020
1200167 Oleg Latták-Arco s.r.o. Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK 47169613 Opr.sláčikov 283 283 O/2020-162 5.2.2020
1200173 Miroslava Šenšelová Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, SK 50822691 Obč.prem.Divadelný ... 1000 1000 O/2020-57 5.2.2020
1200169 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Opr.dymostroja 216 216 O/2020-137 5.2.2020
1200172 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 400 400 Z-3/Č/2018 5.2.2020
320015 Alfred CARL Musiknotenhandel GmbH Huttengasse 61, 1160 Wien, AT 00400464 Notový materiál 540.68 540.68 O/2020-72 5.2.2020
1200164 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-171/TPU/2014 5.2.2020
1200165 K.G.V.Security ,s.r.o. Námestie hraničiarov 19, 85103 Bratislava, SK 45262918 Strážna služba 1/20 24982.66 24982.66 O/2019-1572 5.2.2020
1200166 LIPSTICK s.r.o. Letištná 1632/26, 92901 Dunajská Streda, SK 47606738 Korektorské práce 893.7 893.7 O/2020-88 5.2.2020
320014 Jiřina Bubnová Purkyňova 71/2, 79401 Krnov, CZ 03792404 Súkno 797.56 797.56 O/2020-148 5.2.2020
1200163 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 27.32 30.5 O/2020-2 5.2.2020

Seiten