Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1192549 VIENOK Račianska 53, 83102 Bratislava, SK 31770215 Účink.hosť.súboru,Krútňava 385 385 Z-848/O/2016 30.12.2019
1192568 BENNING Slovensko,s.r.o. Šenkvická 3610/14 W, 90201 Pezinok, SK 2020234117 Kapacitné skúšky batérií zálož.zdroja 3720 3720 O/2019-1425 30.12.2019
1192533 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 590 708 O/2019-1295 30.12.2019
1192551 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Alvarez,ubyt.15.-18. 186.8 186.8 Z-411/GR/2019;O/2019-1441 30.12.2019
1192573 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Brauner,ubyt.16.-19.12. 225 225 Z-411/GR/2019;O/2019-1406 30.12.2019
1192534 PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK 00685313 Inzerát 145 174 O/2019-1302 30.12.2019
1192552 DANUBIANA -centrum moderného umenia s.r.o. Nám.Martina Benku 6, 81107 Bratislava, SK 45737932 Propag.mat.r.2019 1080 1080 O/2019-1304;O/2019-1311 30.12.2019
1192535 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 325 390 O/2019-1294 30.12.2019
1192553 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Krútňava 19.12. 1850 1850 Z-669/O/2019 30.12.2019
1192536 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Pozvánky 22 26.4 O/2019-1486 30.12.2019
1192554 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic,odm. 546 546 Z-1312/O/2019 30.12.2019
1192537 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Plagát 85 102 O/2019-1344 30.12.2019
1192556 Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. Royova 2, 83101 Bratislava, SK 36291072 Orez stromov 4620 4620 O/2019-1254 30.12.2019
1192538 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Časopis Portal 2953 3543.6 O/2019-1432 30.12.2019
1192562 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 49.02 49.02 O/2019-1520 30.12.2019
1192559 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefón 155 155 Z-MK-158/2019/M 30.12.2019
1192560 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 23.56 27.12 O/2019-264 30.12.2019
1192561 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 38.68 46.42 Z-099/TPÚ/2015 30.12.2019
1192567 Solid plus s.r.o. Kalnická cesta 1/B, 93401 Levice, SK 46439692 Tryska maliarska 56.3 56.3 P-06122019 30.12.2019
1192569 FIREcontrol SK,s.r.o. Táborská 6, 82104 Bratislava, SK 51927861 Revízia požiar.klapiek 4763.88 4763.88 O/2019-1400 30.12.2019
1192570 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 11/19 2400 2400 Z-509/GR/2016 30.12.2019
1192571 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 10/19 2400 2400 Z-509GR/2016 30.12.2019
1192558 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné,UDD 984.5 984.5 Z-535/EaTPÚ/2018 30.12.2019
1192555 ELRIM s.r.o. Janáčkova 5, 81108 Bratislava, SK 47578980 Opr.práčky 64 64 O/2019-1505 30.12.2019
1192557 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Opor.svetelného pultu 654.5 654.5 O/2019-1535 30.12.2019

Seiten