Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132746 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Medvedev, ubyt.8.-11.12. 165,00 € 165,00 € O-16/11/20/2013 20.12.2013
1132734 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 741,10 € 875,40 € Tlačoviny 20.12.2013
1132749 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 EUR 170,06 € 170,06 € Nealko,káva,sekr CM 20.12.2013
1132728 BENJO,s.r.o. Tučková 10, 82105 Bratislava, SK 45499917 Opr.dverí a obkl.stien 4 700,02 € 4 700,02 € O-187/06/51/2013 20.12.2013
1132735 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 671,50 € 805,80 € Tlačoviny 20.12.2013
1132750 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Nealko, čaj, káva, sekr.GR 517,40 € 517,40 € O-189/06/71/2013 20.12.2013
1132736 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 470,00 € 564,00 € Tlačoviny 20.12.2013
1132725 Kelemen Gejza H.Meličkovej 14, 84105 Bratislava, SK 32147805 Opr.osvetlenia HB 8 873,00 € 8 873,00 € O-198/06/51/2013 20.12.2013
1132737 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 228,33 € 274,00 € Tlačoviny 20.12.2013
1132729 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Drevené hlavy/parochňové/ 490,98 € 490,98 € O-028/12/41/2013 20.12.2013
1132748 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 425,70 € 425,70 € Z-250/GR/2008 20.12.2013
1132738 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 800,10 € 931,80 € Tlačoviny 20.12.2013
1132726 STEAMtech s.r.o. Bajzova 13, 82108 Bratislava, SK 46605606 Príslušenstvo PC 613,58 € 613,58 € O-064/12/51/2013 20.12.2013
1132724 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 89,89 € 89,89 € Z-808/13;O-116/12/51/13 20.12.2013
1132739 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 430,00 € 516,00 € Letáky 20.12.2013
1132742 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Opr.čist.stroja 257,03 € 257,03 € O-065/12/41/2013 20.12.2013
1132723 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Papierové hyg.výrobky 387,07 € 387,07 € Z-812/13;O-125/12/51/13 20.12.2013
1132740 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 159,00 € 190,80 € Program Silvestrovský koncert 20.12.2013
1132747 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Jelínek, ubyt.25.-26.11 110,00 € 110,00 € O-093/11/20/2013 20.12.2013
1132730 X-Ray Media s.r.o. Kempelenova 2, 84104 Bratislava, SK 44180551 Um.účink.Cyril a Metod 10 575,00 € 10 575,00 € Z-978/O/2013 20.12.2013
1132741 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 342,50 € 411,00 € Program.plagát 20.12.2013
1132722 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Olej, metla, lekárnička, ... 306,43 € 306,43 € O-111/12/51/2013 20.12.2013
1132714 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Skladačky 245,00 € 294,00 € O-O34/12/30/2013 19.12.2013
1132721 RÁDIOPRINT I.Iliť Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 13,92 € 13,92 € O-039/01/30/2013 19.12.2013
1132717 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Munteanu, let.2.-6.2.14 315,85 € 315,85 € Z-484/12;O-106/12/10/13 19.12.2013

Seiten