Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1192647 HUDOBNÝ FOND Medená 29, 82107 Bratislava, SK 00225690 Náj.hud.mat. 92.4 92.4 O/2019-1236 14.1.2020
1200026 Marek Špeťko-IMEX Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, SK 41648242 Kozmetika 3199 3199 Z-1244/TPÚ/2019 14.1.2020
1192648 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.,Turandot 28.12. 1700 1700 Z-1142/O/2014 14.1.2020
1192649 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Krútňava 19.12. 1700 1700 Z-1142/O/2014+D1 1142/O/2 14.1.2020
1192650 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 18151.04 18151.04 z-29092005 14.1.2020
1200021 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 CO2 fľaše tech.plynu 126.96 126.96 HZ-164848 14.1.2020
1200024 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 14.1.2020
1200025 PRE SENT, s.r.o. Sv.Vincenta 2, 82103 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-1288/CM/2019 14.1.2020
1192643 Angela,s.r.o. Potočná 1314/13C, 90041 Rovinka, SK 50441604 Účinkovanie 600 600 Z-1223/O/2019 14.1.2020
1192632 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar asist .služby Opera HB 2602.07 2602.07 Z-309/EaTPÚ/2019 13.1.2020
1192633 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81101 Bratislava, SK 00165182 Konzul.analyt.služby-SOFTIP 51.78 51.78 O/2019-1378 13.1.2020
1200020 ZAMA s.r.o. Viedenská cesta 7, 82107 Bratislava, SK 35870940 Cudzokrajné vyšetrenie 279 279 O/2020-14 13.1.2020
1192635 Show support s.r.o. Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, SK 50474065 Zabezpeč.akrobat.vystúpenia 270 270 Z-1111/O/2017 13.1.2020
1192637 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 280 280 Z-224,603/Č/2017 13.1.2020
1192638 REVYTEZ-D.Kandela Zadunajská cesta č.10, 82107 Bratislava, SK 13956159 Odb.revízia plyn.zar.,školenie 3342 3342 O/2019-144 13.1.2020
1192639 TOPLIGHT, s.r.o. Rozvojová 2, 04011 Košice, SK 36588831 Elektroinštal.mat. 2830 2830 Z-572/TPÚ/2019 13.1.2020
1192640 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,HB 133.81 133.81 Z-661/eaTPÚ/2018 13.1.2020
1192629 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby ,Činohra 2853.05 2853.05 Z-309/EaTPÚ/2019 13.1.2020
1192641 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž,vody HB,parkov.12/19 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 13.1.2020
1192630 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby Opera NB 1410.1 1410.1 Z-309/EaTPÚ/2019 13.1.2020
1192642 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.12/19 260.77 260.77 MK-109/07/M 13.1.2020
1192631 Dobrovoľný hasičský zbor Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby Štúdio 753.1 753.1 Z-309/EaTPÚ/2019 13.1.2020
1200015 Martin Gall-MG COMP Šmeralová 23, 08001 Prešov, SK 41751477 Notebook 670 670 Z-1356/Č/2019 10.1.2020
1200017 SOLITEA WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-1341/CM/2019 10.1.2020
1200012 itskHS Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, SK 37212931 Počítac,prísl. 2799.97 2799.97 Z-1357/TPÚ/2019 10.1.2020

Seiten