Večer mladých talentov

Večer tanečného umenia ako oslava výročia VŠMU
 
Máj v Balete SND už tradične patrí mladým tanečníkom a tvorcom. K tradícii absolventských koncertov Konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave pred šiestimi rokmi pribudol nový projekt, ktorý prepája Balet SND a Katedru tanečnej tvorby VŠMU.
 
Impulzom k založeniu tradície spoločného večera dvoch vrcholných tanečných inštitúcií bol Choreografický ateliér Baletu SND ako platforma na vznik pôvodných choreografických prác mladých tvorcov a objavovanie nových talentov. Tanečné večery sú pre študentov VŠMU, ako aj pre tanečníkov Baletu SND jedinečnou príležitosťou uviesť svoje choreografické diela na doskách prvej scény.
 
Vysoká škola múzických umení je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá poskytuje umelecké vysokoškolské vzdelanie v troch stupňoch. Od svojho založenia vychovala niekoľ ko generácií pedagógov, choreografov, niekoľko tanečných kritikov a zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj slovenskej tanečnej tvorby. Každému z období zanechali výraznú pečať osobnosti z oblasti choreografie, pedagogiky a teórie tanca, ktoré stáli na čele katedry v jednotlivých obdobiach: Štefan Tóth, Jan Reimoser, Štefan Tóth, Marilena Halászová, Dorothea Tóthová, prof. Štefan Nosáľ, Dagmar Hubová, Irina Čierniková. Súčasná vedúca katedry Miroslava Kovářová hovorí na margo večera VŠMU a Baletu SND: „Ceníme si, že Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU a môžeme len veriť, že cez ne bude prúdiť na obe strany osviežujúci vietor poznania, inšpirácie a inovácie, ale aj úcty k tradícii a hodnotám.“
 
Tanečný večer bol prezentáciou záverečných prác choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby. V tomto akademickom roku Vysoká škola múzických umení oslavuje 70. výročie založenia. O niečo slávnostnejší večer teda priniesol okrem študentských prác aj vystúpenia inšpiratívnych hostí z domova a zo zahraničia.
 
Sólista Baletu SND Adrian Ducin (okrem iných autor choreografie Osem dní v týždni z produkcie Baletu SND Beatles Go Baroque) sa predstavil duetom Meer na hudbu Mauricea Ravela v pôsobivej interpretácii demi-sólistky Baletu SND Ilince Ducin a člena Baletu SND Adriana Szelleho. Baletný majster a choreograf nášho baletného súboru, ktorý sa v aktuálnej sezóne podieľal na predstavení Beatles Go Baroque, Igor Holováč, vytvoril choreografiu pre šiestich tanečníkov na hudbu skupiny Čechomor Ach Bože z nebe. Hravé a iskrivé dielko vzniklo v spolupráci so Súkromným tanečným konzervatóriom v Liptovskom Hrádku. Študenti choreografie Hana Vidová a Marek Grega uviedli v rámci semestrálnych prác svoje originálne svieže choreografie, stierajúce hranice medzi súčasným tancom a folklórom. Gregove dve práce Na vojne a Vráť sa mi zatancovali s espritom a technickou istotou členovia SĽUK-u. Sólo Prédateurs Hany Vidovej vzniklo pod vedením Šárky Ondrišovej v interpretácii Márie Vitekovej. Študenti bakalárskeho ročníka zameraného na tanečné divadlo a performanciu sa predstavili s fragmentom z diela Dôvera Andreja Petroviča (tiež jedného z autorov Beatles Go Baroque). Henrich Gibala, študent odboru tanečné umenie, priniesol na javisko humor a temperament v podobe mužského dueta v štýle argentínskeho tanga, ktoré zatancoval so študentom Lukášom Záhorákom v hudobnom sprievode Maria Richtera. Matúš Szeghö, študent štvrtého ročníka, ponúkol zaujímavú choreografiu Tripartite, ktorú vytvoril pre dvoch tanečníkov a jednu klaviristku počas študijného pobytu vo Viedni.
 
K vrcholom večera patrilo vystúpenie členov Hamburg Ballett Johna Neumeiera v duete Eros a psyché na hudbu Sergeja Rachmaninova. Bolo príkladom spojenia tanečnej virtuozity a choreografickej invencie mladej choreograficky, študentky externého štúdia na katedre tanečnej tvorby Kristíny Borbélyovej. Večer, ktorý bol súčasne príspevkom k oslavám 70. výročia založenia VŠMU, uzavrelo legendárne dielo jedného z najvýznamnejších absolventov VŠMU Juraja Kubánku Tatranskí orli, v strhujúcej interpretácii súčasnej generácie tanečníkov SĽUK-u.
 
Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND