M O N I K A

Človek – ten ľadovec nepoznania naráža na hranicu nepriznania.

Tíško sledujeme a nevidíme, tíško sa snažíme a nedocielime, nakoniec občas radšej prehliadame

a nejako prekráčame, až to necháme napospas.

Koľko z nekonečného prevteľovania, hrania, vytvárania, predstierania úloh, bytia niekým iným,

koľko z bolestí iných príbehov, koľko zo strachov iných príbehov ostáva v duši herca?

Aký je ten zárez do psyché, ktorá sa už nevie brániť?

Keď k nám na javisku prevráva tá bolesť, fascinuje nás ako diváka. Keď k nám prevráva tá irónia

skúsenosti a zveličenia, sme fascinovaní brisknosťou a presnosťou.

Opantáva nás sila hlasu, hĺbka citu a netušíme, nepátrame, kde sú jeho korene.

Korene tej sily, toho talentu, tej provokácie, tej vzdornosti, tých útekov. Vidíme malé nepatričné časti,

ktoré skladáme do jedného obrazu. A aj tak nedokážeme zachytiť tú rôznosť a tú hĺbku…

Každý má svoj príbeh s Monikou, každý má „svoju“ Moniku.

A všetci vieme, že bola iba jedna Monika v jej mnohých podobách…

Jej príbeh ostáva nedokončený… budeš vždy v našej mysli, srdci, mysli, srdci…

Jedna z najtalentovanejších predstaviteliek mladej hereckej generácie Monika Potokárová nás náhle opustila 25. novembra 2019.

Česť jej pamiatke!

Monika Potokárová sa narodila sa 30. júna 1992 v Prešove, vyštudovala herectvo na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, navštevovala ročník pantomímy na pražskej HAMU a absolvovala herectvo na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdiá hosťovala v Činohre SND, ktorej členkou sa stala v októbri 2016.

V roku 2017 získala Prémiu Literárneho fondu za postavu Moniky v inscenácii hry Zo života ľudstva, v roku 2018 Cenu Dosky za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla za spevácky výkon v inscenácii Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu a v tom istom roku Výročnú cenu Literárneho fondu za postavu They v inscenácii hry Hedda Gablerová, s prihliadnutím na postavu Antigony v rovnomennej inscenácii a postavu Nataše Rostovej v inscenácii dramatizácie románu Vojna a mier. Monika Potokárová patrila k najobsadzovanejším herečkám činoherného súboru SND a okrem spomínaných postáv účinkovala v inscenáciách Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Mercedes Benz, Rodáci, Cudzô, Rivers of Babylon, Ruské denníky, Vedľajšie účinky, Fyzici. Monika hosťovala aj v iných divadlách, televízii či vo filme.

František Kovár

Za Monikou Potokárovou

Anjeli strážni, čo ste robili?

Kde ste boli v tú osudovú chvíľu?

Vy viete, že človek nepočuje,

keď niekomu potichu puká srdce.

Len sudičky to vedeli.

Pýšili sa, koľko talentu jej nadelili,

ale zamlčali jej údel človečí.

Monika,

zostali spomienky

a v každej z nich k Tebe naša láska.