Výročia v Balete SND

Peter Antalík

Tanečným štúdiom Petra Antalíka (25. 1. 1960, Bratislava) bolo detstvo strávené na tréningoch a skúškach v SĽUK‑ u, ktorý spoluzakladali a kde pôsobili jeho rodičia ako tanečníci a pedagógovia. Prvé tanečné angažmán získal ako sólista baletu Vojenského umeleckého súboru (1981 – 1985). V Balete SND (1985 – 1988) vytvoril niekoľko sólových postáv, z ktorých k najvýznamnejším patrí Rotbart v Labuťom jazere. Od roku 1988 pôsobil v prestížnom súbore Györskeho baletu pod vedením slávneho Ivana Markóa a následne tancoval v balete Volksoper vo Viedni (1992 – 1996). Po skončení tanečnej kariéry sa stal generálnym manažérom a dramaturgom Slovenského komorného baletu, neskôr bol manažérom (1996 – 1998), námestníkom riaditeľa (1998 – 2010) a poverený riadením SĽUK‑ u (2010). Bol tiež poradcom riaditeľa (2010), výkonným producentom (od 2010) a od roku 2012 je projektovým manažérom Baletu SND. Podieľal sa na realizácii projektov SĽUk‑ u (aj v RTVS), Baletu a Činohry SND, Novej scény v Bratislave.
 
Svoje pôsobenie v SND vníma v dvoch rovinách. „Ako interpret som vždy sám zodpovedal za svoj výkon, ktorý posudzovali umelecký šéf, baletný majster, choreograf a napokon divák.
Nemal som zodpovednosť za prípravu a realizáciu inscenácie. Netvrdím, že miera zodpovednosti interpreta je malá, veď ide doslova s kožou na trh a chyby sa neodpúšťajú. Na poste manažéra však cítim oveľa väčšiu mieru zodpovednosti a psychického tlaku. Ste zodpovedný nielen za seba, ale aj za ostatných a rovnako za realizáciu a splnenie očakávaní všetkých, ktorí sa na realizácii podieľajú. Ste síce v anonymnej pozícii pred publikom, ale na pranieri každého, koho v divadle stretnete. Považujem za výhodu, že som prešiel mnohými profesiami a spoznal veľa múdrych ľudí, bez ktorých by divadlo nemohlo fungovať. Ak dospejem do štádia, keď sám v sebe nebudem nachádzať pochybnosti, nebudem schopný sa z chýb svojich a iných poučiť, prestane moja práca plniť očakávania mojich kolegov a spolupracovníkov, hľadisko bude prázdne a potlesk po predstavení zo slušnosti, treba rýchlo odísť. Skúsenosti, ktoré som za tie roky nazbieral, tie sú pre mňa tým najväčším prínosom.“
 
Ján Haľama

 
Významný slovenský tanečník a pedagóg (9. 1. 1940, Nesluša) patril v roku 1958 k prvým absolventom tanečného odboru Konzervatória v Bratislave. Počas svojej dlhej tanečnej kariéry bol verný SND (1958 – 1980, od roku 1961 na poste sólistu). Pedagogicky pôsobil na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave (1980 – 2007). Z dlhého zoznamu postáv, ktoré Ján Haľama tancoval, spomeňme niekoľko významných titulných úloh, akými sú napríklad Albert (Giselle), Basilio (Don Quijote), Človek (Deviata vlna), Dávid (Gajané), Ferhád (Legenda o láske), Girej (Bachčisarajská fontána), Karenin (Anna Kareninová), Letec (Rozkaz), Truffaldino (Sluha dvoch pánov), Princ, Rotbart (Labutie jazero), Romeo (Romeo a Júlia), Princ Desiré (Spiaca krásavica), Rytier Koloman (Raymonda), Simona (Márna opatrnosť), Šaman (Svätenie jari), ďalej sólové postavy v baletoch Chopiniáda, Doktor Jajbolí, Rímske fontány, Zaklínadlá. Na roky v národnom divadle si rád spomína. „Mal som možnosť spolupracovať s veľkými choreografmi, majstrami svojho remesla, akými boli Jozef Zajko, Stanislav Remar, Miroslav Kura, Karol Tóth či Jozef Dolinský st. Rovnako som mal to šťastie, že som mohol byť na javisku ako tanečný partner s prvými dámami baletu Florentínou Lojekovou, Augustou Herényiovou a Gabrielou Záhradníkovou.“
 
Zuzana Innemannová Bartková

 
Absolventka tanečného odboru Konzervatória v Brne (2. 1. 1950, Praha) pôsobila v Balete SND v rokoch 1973 – 1996. Okrem účinkovania v SND dlhodobo hosťovala v Drážďanoch (balet Stvorenie svetla) a v Komornom balete Pavla Šmoka v Prahe (1973 – 1979). Neskôr hosťovala v Rakúsku v Grazi a v Klagenfurte (1969 – 1973). Patrila k tanečniciam dominujúcim v moderných tanečných formách.
 
O svojom pôsobení v SND hovorí: „Som rada, že počas všetkých období, ktoré som strávila v SND, som mala možnosť spolupracovať pri tvorbe baletov so zaujímavými choreografmi. Z nich zohral v mojej umeleckej kariére azda najvýznamnejšiu úlohu Boris Slovák, ktorý ma v roku 1973 presvedčil, aby som zostala v Bratislave a neodišla do Brna či Prahy. A neľutujem. Umožnil mi nielen účinkovanie v SND, ale aj hosťovanie v Pražskom komornom balete, ktorý sa formoval po návrate Pavla Šmoka zo Švajčiarska, rovnako mi umožnil zažiť krásne chvíle v balete Štátnej opery v Drážďanoch.

Mala som možnosť spolupracovať s mnohými choreografmi rôzneho pohybového zamerania či umeleckej výpovede, predovšetkým osobnosťami, akými boli Boris Slovák (Carmen), Pavel Šmok (Listy dôverné, Svadba), Ján Guoth (Balada o strome), Sandor Tóth (Stretnutie s Mahlerom), Ivan Tenorio z Kuby (Dom Bernardy Alby), Libor Vaculík (V ako Vivaldi), Ondro Šoth (Zvláštna radosť žiť, Svetlo v tme) a Igor Hovoláč (Diskrepancie). Samozrejme že nezabúdam ani na pána Jozefa Zajka a jeho Giselle a Popolušku a Joaquína Banegasa z Kuby a jeho Giselle. Ku svojim interpretačným vrcholom radím Evu (Stvorenie sveta), Adelu, Máriu Jozefu (Dom Bernardy Alby), Ženu (Listy dôverné), Nevestu (Svadba), svadobné pas de deux (Giselle), Popolušku (Popoluška), ale cením si každú postavu, ktorú som mala možnosť v SND tancovať.“
 

Viera Zlochová - Kolárová

Narodila sa 26. 1. 1950 v Bratislave a bola poslednou žiačkou súkromnej školy Elly Fuksovej‑ Lehotskej. Absolvovala tanečný odbor na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Zlatušky Vincentovej (1971), rok študovala na Konzervatóriu v Budapešti (1969 – 1970). Členkou Baletu SND sa stala v roku 1970 a jeho sólistkou bola v rokoch 1975 – 1992. Viera Zlochová‑Kolárová bola výraznou predstaviteľkou postáv baletnej literatúry v širšom štýlovom rozpätí. Z titulných a hlavných postáv je to napríklad Adela (Netopier), Bianca (Othello), Carmen (Carmen), Deva (Metamorfózy), Giselle (Giselle), Grófka (Tri karty), Jela (Čert na dedine), Líza (Márna opatrnosť), Mária (Bachčisarajská fontána), Odetta – Odília (Labutie jazero), Žena (Výkriky), Swanilda (Coppélia), ďalej sú to sólové postavy v baletoch Klasická symfónia, Popoluška, Zaklínadlá, Spartakus, Ples kadetov, Narodil sa chrobáčik.