Rodná zem z Košíc

V rámci projektu Hostia Baletu SND privítame 24. februára v historickej budove SND balet Štátneho divadla Košice, ktorý uvedie pôvodný titul inšpirovaný slovenským folklórom Rodná zem autorskej dvojice Ondrej Šoth – Zuzana Mistríková. Choreografi troch generácií pozývajú divákov na cestu naprieč Slovenskom. Hlavným motívom je príbeh českej dievčiny a slovenského chlapca, ktorý kladie otázky – kto sme a odkiaľ pochádzame. Inscenáciu venovali autori výročiu vzniku samostatného Československa a deväťdesiatke tanečníka a choreografa ľudového tanca Juraja Kubánku.

Režisérom, scenáristom a hudobným dramaturgom inscenácie je Ondrej Šoth, dramaturgičkou a spoluautorkou scenára Zuzana Mistríková. Pod choreografiu sa podpísali Ondrej Šoth, Juraj Kubánka a Marek Šarišský. Scénu navrhol Juraj Fábry, kostýmy Andrii Sukhanov, autorom videoprojekcií je Juraj Barabáš, uznávaný slovenský dokumentarista. Tvorcovia čerpali z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikkera a Milana Rendoša.

Hosťovanie baletu Štátneho divadla v Košiciach uvádzame pri príležitosti významného životného jubilea autora inscenácie Rodná zem, choreografa a režiséra Ondreja Šotha.