Ceny Akadémie divadelných tvorcov

Jednou z činností novej platformy divadelníkov Akadémie divadelných tvorcov je aj udeľovanie divadelných cien na základe celkom nového kľúča. Cieľom ceny je navrátiť medzi divadelníkov schopnosť dialógu o vlastnej práci a hľadanie hodnotových rámcov, ktoré presahujú z javiska do hľadiska, komunikácia a pochopenie témy. Nóvum udeľovania cien spočíva vo výbere z vopred navrhnutých inscenácií jednotlivých divadiel podľa regionálnych okruhov, ktoré v prvom kole vyberú regionálne odborné komisie do užšieho okruhu II. kola. V druhom kole odborná komisia divadelníkov na pomedzí praxe a teórie, ktorej členmi boli Géza HIzsnyan, Ida Hledíková, Martin Husovský, Juraj Nvota a Peter Pavlac, vyberala zo štrnástich inscenácií z celého Slovenska. Prvá cena Akadémie divadelných tvorcov bola udelená inscenácii Ruské denníky Činohry SND v réžii Romana Poláka. Odovzdanie sa uskutočnilo v decembri 2019 v Modrom salóne za účasti nominovaných tvorcov a divadelníkov. Akadémia divadelných tvorcov na čele s Viki Janouškovou už zaslala prihlášky na ďalší ročník, ktorý, veríme, bude rovnako úspešný a podnetný pri uvažovaní o témach i hodnotových rámcoch ako tento premiérový.