Blog

Mladá Európa vpadne do Modrého salóna
Publikované dňa: 18.09.2019

Žiaci, študenti, rodičia aj učitelia majú možnosť dotknúť sa vlastných strachov v novej inscenácii Činohry SND, ktorá je súčasťou medzinárodného projektu ETC Young Europe III. Mladá Európa nám vtrhne do Modrého salóna, aby trochu vykoľajila pokojné divadelné vody.

Nerada sa obzerám späť
Publikované dňa: 18.09.2019

Eva Krížiková je herečkou širokého diapazónu. Ťažko, čo i len úchytkom vymenovať postavy, ktoré vytvorila na javisku, filmovom plátne, televíznej obrazovke či pred rozhlasovým mikrofónom. Ale rozhodujúce bolo pre ňu vždy divadlo. Hosťovala i na iných scénach, a viac ako polstoročie bola členkou Činohry SND. V lete 15. júla oslávila 85. narodeniny.

Divadlo je rodina
Publikované dňa: 18.09.2019

Anna Maľová je členkou Činohry SND už 38 rokov, v lete oslávila polookrúhle životné jubileum. Najprv pôsobila vo vtedajšom Krajovom divadle Nitra a po štyroch sezónach sa stala členkou Činohry SND. Zažila silnú éru SND a stretnutia s generačne rôznymi režisérmi, poetikami a žánrami i prechod divadla medzi dvomi režimami.

Poézia, ktorá má telo
Publikované dňa: 18.09.2019

V Modrom salóne sme v rámci línie dobrodružnej dramaturgie uviedli v júni ako poslednú činohernú premiéru sezóny inscenáciu poézie Jána Stacha s názvom Šmátranie v širočine. Takto systematicky pokračujeme v hľadaní divadelného jazyka básní. Konkretista Ján Stacho rozvibruje svojím jazykom a témami každého diváka. Ako sa vôbec rodilo toto divadlo poézie a akú má podobu, priblížila režisérka Soňa Ferancová.

Tichý bič v Rabčiciach
Publikované dňa: 18.09.2019

Prečo sa rozhodlo SND ísť do tejto spolupráce?

Pages