Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1141676 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Nájom za oceľ.fľaše 256,68 € 256,68 € HZ-164848 11.8.2014
1141679 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Papierové hyg.výrobky 2 021,52 € 2 021,52 € O/2014-1212 11.8.2014
1141681 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Strážna služba 7/14 1 015,20 € 1 015,20 € Z-1049/TPÚ/2013;O/2014-10 11.8.2014
1141677 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, SK 35919001 El.mýto 112,38 € 112,38 € 5611852300 11.8.2014
1141678 U.K.S.R. s.r.o. Viedenská cesta 7, 85107 Bratislava, SK 46061916 Prenájom kontajnera 69,19 € 69,19 € O-100/01/41/2014 11.8.2014
1141680 JohnThomas Dale-Native Creative Sekurisova 19, 84102 Bratislava, SK 40790321 Prekladateľské služby 468,72 € 468,72 € O/2014-1187/81 11.8.2014
1141682 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 443,02 € 443,02 € M-29/10/M 11.8.2014
1141672 Syntex Bratislava s.r.o. Železničná 23, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 35774673 Pamäťové karty s čítačkou 258,00 € 258,00 € O/2014-1126/81 8.8.2014
1141673 Syntex Bratislava s.r.o. Železničná 23, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 35774673 Bezpáskový rekordér 574,32 € 574,32 € O/2014-1124/81 8.8.2014
314083 Národní divadlo Praha Ostrovní 1, 11230 Praha 1, CZ 23337 Hosť.ND Praha 19.6., Eurokontext 4 051,50 € 4 051,50 € Z-208/Č/2014 8.8.2014
1141666 MURAT s.r.o. Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK 31431852 Elektroinšt.mat. 141,12 € 141,12 € O/2014-1144 8.8.2014
1141786 WellTec sk s.r.o. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 36526266 Akumulátor do zabezp.zariad. 15,00 € 15,00 € P-08082014 8.8.2014
1141667 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 Prenájom oceľ.fľaše 110,39 € 110,39 € D-801125 8.8.2014
1141669 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Račianska 153/A, 83154 Bratislava, SK 35685069 Prenájom čerpadla 440,52 € 440,52 € O/2014-1123 8.8.2014
1141670 CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydl.peny 1 407,36 € 1 407,36 € Z-807/TPÚ/2013;O/2014-123 8.8.2014
1141671 libroo,s.r.o. Na Brezinách 2, 81105 Bratislava, SK 47534001 Prekladateľské služby 90,05 € 90,05 € Z-1245/CM/2013;O/2014-118 8.8.2014
1141674 DUBRA,s.r.o. Čajkovského 5, 81104 Bratislava, SK 35829079 Banner Angelika, Veľka divácka ... 132,96 € 132,96 € O/2014-1185/81 8.8.2014
1141675 DUBRA,s.r.o. Čajkovského 5, 81104 Bratislava, SK 35829079 Citylight Angelika 19,25 € 23,10 € O/2014-1184/81 8.8.2014
1141668 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Ostatné služby Cofely 7/14 42 984,00 € 42 984,00 € Z-1049/TPÚ/2013 8.8.2014
1141660 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 775,25 € 775,25 € Z-250/GR/2008 7.8.2014
1141661 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 284,62 € 284,62 € Z-122/TPÚ/2014 7.8.2014
1141662 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 Účtovníctvo ROPO 72,00 € 72,00 € O/2014-1270 7.8.2014
1141663 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 235,20 € 235,20 € Z-162/UMO/2012 7.8.2014
1141664 Zuzana Ondrovičová Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK 37252844 Graf.sprac.PORTÁL 9/14 500,00 € 500,00 € Z-700/CM/2014;O/2014-1223 7.8.2014
1141654 ELFI-Ing.Peter Filippi Mozartova 17, 81102 Bratislava, SK 11633891 Odb.prehl.plyn.kotolne 357,00 € 357,00 € O/2014-1198 7.8.2014

Pages