Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140049 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Opr.výťahu 598,34 € 598,34 € O-142/12/51/2013 22.1.2014
1140050 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava, SK 11790547 Mikrovlnka, chladnička 247,98 € 247,98 € O-055/01/51/2014 22.1.2014
1132912 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 430,09 € 430,09 € Z-250/GR/2008 22.1.2014
1140052 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 37,69 € 37,69 € Z-808/13;O-054/01/51/2014 22.1.2014
1140045 Branislav Konečný-Fotoateliér Novákova553/5, 03601 Martin, SK 41241240 Um.fotografie, Pán Mimo 588,00 € 588,00 € Z-039/Č/2014 22.1.2014
1140053 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 30,08 € 30,08 € Z-808/13;O-053/01/51/14 22.1.2014
1140046 Branislav Konečný-Fotoateliér Novákova553/5, 03601 Martin, SK 41241240 Um.fotografie, ILÚZIE 588,00 € 588,00 € Z-1215/Č/2013 22.1.2014
414001 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Svetelný ovládací pult 19 095,55 € 19 095,55 € 0-176/12/30/2013 22.1.2014
1140051 HYDRAULIKA DS s.r.o. Kračanská cesta 49, 92901 Dunajská Streda, SK 36229032 Hydromotor 118,80 € 118,80 € O-051/01/51/2014 22.1.2014
1140054 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 25,20 € 25,20 € O-029/01/51/2014 22.1.2014
1140055 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Vizitky 32,00 € 38,40 € Z-634/TPÚ/12;O-015/01/81/ 22.1.2014
1140056 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Prenájom svetel.pultu 850,00 € 850,00 € O-177/11/30/2013 22.1.2014
1140040 FEAST s.r.o. rastislavova 415, 94901 Nitra, SK 44197781 Posypová drť 113,88 € 113,88 € O-034/01/51/2014 21.1.2014
1140041 i-center BA Tuhovská 27, P.O.BOX 22, 83006 Bratislava, SK 31339778 Svietidla 1 283,04 € 1 283,04 € O-114/12/41/2013 21.1.2014
1140042 IMETEX s.r.o. Baničova 48, 82107 Bratislava, SK 35918551 Oblekovka čierna 2 484,00 € 2 484,00 € O-052/01/41/2014 21.1.2014
1140043 Profesia,spol.s r.o. Viedeňská cesta 7, 82107 Bratislava, SK 35800861 Inzerát 82,80 € 82,80 € O-061/01/4100/2014 21.1.2014
1140044 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 437,86 € 1 437,86 € Z-5611852300 21.1.2014
313126 Reda a.s. Hviezdoslavova 55d, 62700 Brno, CZ 18828507 EUR 13,75 € 13,75 € Popl.za poukážky Shell 12/13 21.1.2014
1132909 veselo,s.r.o. malý lég 232, 93037 Lehnice, SK 47319496 Um.účink.Szidi Lipovskej Tobias 180,00 € 180,00 € Z-1163/Č/2013 21.1.2014
1140039 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 472,50 € 567,00 € Z-1228/13;O-032/01/14 21.1.2014
1140025 SKLENÁRSTVO-B.Královič Samova 4, 82107 Bratislava, SK 30143691 Výmena zrkadla vo výťahu 67,61 € 67,61 € O-030/01/51/2014 20.1.2014
1140029 LASER servis,spol.s.r.o. NA BIELENISKU 4, pozri Pezinok, SK 35755989 Tonery 2 380,52 € 2 380,52 € O-025/01/51/2014 20.1.2014
1140026 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Senec 140,51 € 140,51 € Z-1226/TPÚ/2013 20.1.2014
1140032 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 4 105,50 € 4 926,60 € O-139/12/81/2013 20.1.2014
1140027 PeLiM,práčovne a čistiarne s.r Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 31596347 Pranie 65,95 € 79,14 € Z-433/GR/2010 20.1.2014

Pages