Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200271 EDOS-SMART,s.r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK 50288334 Seminár,Ochrana osobných údajov... 76 76 O/2020-190 14.2.2020
1200255 BENNING Slovensko,s.r.o. Šenkvická 3610/14 W, 90201 Pezinok, SK 2020234117 Opr.usmerňovačov 3595.2 3595.2 O/2020-122 13.2.2020
1200235 ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. Pri Suchom mlyne 21, 82107 Bratislava, SK 31369839 Prepr.kulís.záj.Moskva 8.-14.1. 12000 12000 O/2019-1556 13.2.2020
1200236 Radio Services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 35875020 Reklam.kampaň 1/20 199.5 239.4 Z-90/CM/2020 13.2.2020
1200238 INTERKONTAKT spol.s.r.o. Mierová 129, 82105 Bratislava, SK 17323843 Servis kompresora 284.46 284.46 O/2020-154 13.2.2020
1200242 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.2/20 1707 1707 Z-640/CM/2019 13.2.2020
1200243 DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK 44412223 Pozvánky,Aida 20 24 O/2020-187 13.2.2020
1200245 SEPEA,s.r.o. Púpavová 2, 90027 Bernolákovo, SK 46776761 Opr.magnetofóna 888 888 O/2020-183 13.2.2020
1200247 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 818.4 818.4 O/2020-210;Z-712/TPÚ/2019 13.2.2020
1200248 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Čistiace a pracie prostriedky 1799 1799 Z-66/TPÚ/2020 13.2.2020
1200293 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Publilácia,100 r.SND 98.5 98.5 Z-80/CM/2020 13.2.2020
1200252 Matej Sipos -ALEAS Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 35156406 Opr.hud.nástroja 790.3 790.3 O/2020-165 13.2.2020
320020 Blickle,a.s. Maříkova 32, 62100 Brno, CZ 25577158 Stavacia noha 1296.74 1296.74 O/2020-200 13.2.2020
1200253 Matej Sipos -ALEAS Krížna 26, 81107 Bratislava, SK 35156406 Opr.hud.nástrojov 547.1 547.1 O/2020-164 13.2.2020
1200234 COLEUS s.r.o. Biskupická 5, 82106 Bratislava, SK 35779322 Konštrukcné prvky 4680 4680 O/2020-141 13.2.2020
1200254 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Vykopalová,ubyt.27.-28.1. 60.7 60.7 Z-411/GR/2019;O/2020-120 13.2.2020
1200239 TAMEX spol.s.r.o. Maďarská 23A/710, 85110 Bratislava, SK 17319871 Služby TIS-WEB 372 372 O/2020-199 13.2.2020
1200256 2B Medium s.r.o. Úprkova 43, 81104 Bratislava, SK 36365301 Vyhot.pečiatky 15.7 15.7 O/2020-155 13.2.2020
1200240 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.vyvíjača pary 93 93 O/2020-5 13.2.2020
1200241 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 288 288 O/2020-6 13.2.2020
1200244 ZEPHIROS,a.s. Komárňanská 1478/91, 82105 Bratislava, SK 36302716 Samolepky 59.88 59.88 O/2020-215 13.2.2020
1200246 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 6331.69 6331.69 Z-1098/TPÚ/2019 13.2.2020
1200249 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 D8-384/TPÚ/2011 13.2.2020
1200250 PC BUSINESS,spol.s r.o. Čečinová 31, 82105 Bratislava, SK 36016772 Batérie 748.44 748.44 O/2020-70 13.2.2020
1200251 MediaTech Central Europe,a.s. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK 35772581 Čistič konektorov 144 144 O/2020-140 13.2.2020

Pages